Skruppelløs studehandel

I et forsøg på at redde Aalborg Portland er den socialdemokratiske trafikordfører Rasmus Prehn villig til at indgå en studehandel, hvor NOx-afgiften byttes ud med den omdiskuterede flyafgift, som regeringen ellers på fornuftig vis har valgt at skrotte.

Det er glædeligt, at man inden for regeringens egne rækker er ved at få øjnene op for, at de varslede afgiftsstigninger er livstruende for erhvervslivet. Det er dog absurd, at Rasmus Prehn række hånden ud til virksomheder i egen valgkreds, samtidig med at han giver virksomheder i andre landsdele en lussing med en ny og tåbelig afgift. Hvis Aalborg Portland må dreje nøglen rundt, vil det betyde tab af mindst 300 arbejdspladser. Omtrent samme antal arbejdspladser har Sønderborg Lufthavn tidligere vurderet, at flyafgiften vil koste dem. Det er skruppelløst, at Prehn så åbenlyst er villig til at skaffe nordjysk brød på bekostning af sønderjysk død. I stedet burde det altoverskyggende fokus være på, hvordan vi sikrer arbejdspladser og vækst i både Aalborg, Sønderborg og resten af Danmark. Det gør vi hverken ved at øge NOx-afgiften eller ved at indføre en flyafgift, men kun ved at sænke skatter og afgifter til gavn for alle virksomheder på tværs af alle brancher.