Hospitaler

Skub til byggeri

Regeringen har nu fremlagt finansloven med et underskud på de offentlige udgifter svarende til 4,9 pct. af BNP, der viser en regering, der har mistet grebet om landets ellers gode økonomi.

Der vil blive investeret 12,2 mia. til skoler, offentlige veje og hospitaler. Med udsigten til 150.000 ledige er det vigtigt, at der planlægningsmæssigt snarest kommer et signal fra regeringen og dens ekspertudvalg for omgående og få afklaret spørgsmålet om den endelige placeringen af Aalborg Sygehus. Her kunne sundhedsminister Jacob Aksel Nielsen (K), som tidligere har været venlig stemt for nybyggeri i Aalborg, så sige: Det er nu, der skal handles, hvis viljen er der. Regeringer har vanskeliggjort planlægningen og byggemodning for sig selv og kommuner med en ændret ekspropriationslov, herunder Aalborg Kommune. Så hvis regeringen mener det alvorligt med og vil fremme sygehusbyggeri på Postgården i Aalborg Øst og dermed øget beskæftigelsen i Nordjylland, så skal der snarest komme en sådan placering og dermed grønt lys for, at Aalborg Kommune formelt går i gang med den endelige planlægning, herunder også Egnsplanvej, som ikke nødvendigvis skal afvente regeringens placering af sygehus og hvor Aalborg Kommune, måske her også kan få andel i de penge, som regeringen har afsat til offentlige veje på finansloven.