Skuden er vendt for havnen i Frederikshavn

Igen fremgang på passagerer og biler med færgerne

Havne 1. september 2007 06:00

FREDERIKSHAVN: Skuden er vendt for Frederikshavn Havn A/S, som efter tre år med vigende indtægter fra færgetrafikken igen kan melde om fremgang på alle fronter. Af halvårsregnskabet offentliggjort fredag fremgår, at antallet af passagerer med færgerne i første halvår af 2007 er steget med 7,9 procent, og antallet af personbiler med 1,3 procent set i forhold til samme periode sidste år. Den procentuelle stigning i passagertallet svarer ifølge havnedirektør Preben Reinholt til, at 80.000 flere passagerer gik i land i Frederikshavn i indeværende halvår. For færgegodset er der ligeledes tale om en pæn fremgang. Der blev transporteret i alt 1.450.000 tons, hvilket er 100.000 ton mere end første halvår af 2006 eller en stigning på 7,8 procent. Desuden har havnens øvrige godstyper, så som sten, grus og det omdiskuterede jernskrot, haft en fremgang i halvåret på hele 21 procent. - Fortsætter den positive udvikling resten af året, vil havnen i 2007 opnå dens hidtil største mængde af gods over kajerne, fremhæver havnens ledelse. Halvårsresultatet blev på cirka 8,7 millioner kroner, hvilket er over budget, og det forventes at havnens årsresultat vil overstige det budgetterede resultat på cirka 16 mio. kr. Havnen gennemførte i 2006 dens hidtil største investeringsprogram, inklusive to nye pakhuse på hver 2000 kvm, der begge er fuldt udlejet. Det ene til MAN B&W, det andet til forskellige andre formål, og det overvejes, om der skal bygges yderligere pakhuskapacitet for at imødekomme det stigende behov. Også i år gennemføres betydelige investeringer for at sikre havnens fortsatte konkurrenceevne og for at sikre, at der også kan tages vare på nye aktiviteter. I år er med støtte fra EU’s Mål 2 midler igangsat en større forundersøgelse omkring mulighederne og økonomien i forbindelse med en eventuel udvidelse af havnen med et nyt og dybere bassin med tilhørende kajarealer. Forundersøgelsesprojektet skal være færdigt i løbet af foråret 2008.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...