Skuffelse i Dronninglund

Formand for støtteforening undrer sig over amtsrådets manglende lydhørhed

Hospitaler 25. september 2002 08:00
DRONNINGLUND: Frustrationerne var udtalt, da det i går stod klart, at den kirurgiske afdeling på Dronninglund Sygehus bliver flyttet til Frederikshavn Sygehus i forlængelse af budgetforliget i Nordjyllands Amtsråd. - Det er med beklagelse, at vi har modtaget den her nyhed, og det er med forbavselse, at vi har kunnet konstatere, at der er blevet åbnet op for en bevarelse af Skagen Sygehus på grund af, hvad man fra politikerside betegner som en massiv lokal protest, siger formanden for Støtteforeningen for Dronninglund Sygehus, Kirsten Staghøj Sinding, og fortsætter: - Vi har i Dronninglund og Hals kommuner indsamlet 10.000 underskrifter for en bevarelse af den kirurgiske afdeling på Dronninglund Sygehus. Det svarer til 60 procent af vælgerbefolkningen i de to kommuner, og det er altså også en massiv protest fra de lokale. Og så undrer det mig, at man i amtsrådet ikke vil lytte. Kirsten Staghøj Sinding udtrykker videre forundring over, at man i amtsrådet har valgt at feje et nyt spareforslag fra den kirurgiske ledelse på Dronninglund Sygehus af bordet forud for budgetforliget. Det er et forslag, der ifølge den kirurgiske sygehusledelse i Dronninglund vil give en besparelse, der angiveligt er godt 2,5 mio. kr. større end dét, som amtet opnår ved at flytte Dronninglund Sygehus' kirurgiske afsnit til sygehuset i Frederikshavn. Forslaget går i korte træk ud på, at den kirurgiske afdeling på Dronninglund Sygehus opretholdes af kun sygehusets kirurgiske overlæger samtidig med, at skadestuefunktionen og det akutte kirurgiske arbejde på sygehuset fjernes, så der kun skulle være tale om en fem-døgns kirurgisk afdeling fra mandag til fredag. - Det er et glimrende forslag, der ud over besparelsen sikrer en øget produktion på sygehuset, og det er derfor beklageligt, at processen med at lægge amtsbudget er gået så hurtigt her på det seneste, siger Kirsten Staghøj Sinding. Er Kirsten Staghøj Sinding skuffet over amtsrådet, så gør det samme sig gældende for den konstituerede direktør på Dronninglund Sygehus, Mona Benzon. - Jeg synes, at det er synd for Dronninglund Sygehus, for den ånd, vi har her, og den måde, vi arbejder på, kan man ikke bare overføre til et andet sygehus. Vi vil selvfølgelig gøre, hvad vi kan for at bringe vores kultur ind i dagligdagen på de steder, hvor vi nu kommer hen, men vi går en svær tid i møde, siger hun. Med hensyn til beslutningen om at samle sygehusledelserne i Dronninglund, Brovst og Aalborg i Aalborg har Mona Benzon ingen kommentarer. Det har til gengæld Kirsten Staghøj Sinding. - Det er svært at gennemskue, hvad det vil betyde. Men jeg ved, hvad det betyder på andre institutioner ikke at have en daglig leder, og derfor håber jeg, at de vil udpege en daglig leder til at opholde sig på Dronninglund Sygehus, siger hun.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...