Skuffelse og glæde over dommen

FREDERIKSHAVN:Vicepolitimester ved Frederikshavn Politi, Elin Rosenberg, er skuffet over, at Højesteret har nedsat dommen over Rasmus Jensen fra livstid til 16 års fængsel. - Alene det, at han voldtog og dræbte en kvinde, ville normalt give mellem 14 og 16 års fængsel. Og når man så tænker på, at han tidligere var straffet for blandt andet vold af farlig karakter og, at han også skulle straffes for anden voldtægt og voldtægtsforsøg, så synes jeg bestemt, at livstid var mere passende, siger hun. Elin Rosenberg synes ikke, at argumentet med den unge alder holder. - Jeg mener bestemt ikke, at hensynet til hans alder skulle kunne give så stor rabat, som det har gjort. Og det er i øvrigt værd at bemærke, at det kun var et spinkelt flertal, der i Højesteret talte for de 16 år, siger hun. Elin Rosenberg synes også, at Højesteret burde have taget mere hensyn til folks retsbevidsthed. - Der sidder angiveligt også nogle ofre og pårørende, som synes, at han er sluppet alt for billigt i forhold til de grusomme ting, han har gjort. Advokat Hans Rønnow Jessen ser anderledes på det. Han har været Rasmus Jensens forsvarer, da hans sag kom for by- og landsretten. Hans Rønnow Jessen har tidligere i retten beskrevet Rasmus Jensen som en ung mand, der bittert har fortrudt sine handlinger og som er dybt fortvivlet over dem. - Og jeg er glad på Rasmus' vegne, for nu kan han se en ende på det. Nu ved han, hvor lang tid han skal sidde i fængsel, siger Hans Rønnow Jessen. Vagn Greve, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, er ikke overrasket over, at Højesteret er nået frem til en anden dom i Rasmus-sagen end by- og landsretten. - Sager af denne karakter dømmes ud fra et individuelt skøn. Så man kan ikke sige, at Højesterets domsafsigelse er en kritik af de andre instansers afgørelser. Men det er i hvert fald slået fast, at Højesteret lægger mere vægt på hensyn til alder, siger han. Livstid er det danske retssystems hårdeste straf og 16 års fængsel den næsthårdeste. - Forskellen er, hvis man skal se groft på det, at der kan ske prøveløsladelse efter 15 år, hvis man får livstidsdom, og efter 10 år, hvis man idømmes 16 års fængsel, siger Vagn Greve. Han mener ikke, at mandagens dom i Højesteret har særlig stor præcedensvirkning, idet der kun er meget få sager, hvor tiltalte er så ung og har begået så mange, grove forbrydelser. - Men det er klart, at kommer der en lignende sag inden for ganske kort tid, så vil dommen over Rasmus Jensen selvfølgelig være et udgangspunkt for strafudmåling, siger Vagn Greve.