Lokalpolitik

Skuffelse over behandling af kunstgave

Kunstkomité føler sig ikke ligefrem ansporet til at gøre mere for Fjerritslevs udsmykning

FJERRITSLEV:- Vi havde regnet med, at kommunen bare ville sige pænt tak, når vi kom med en gave. Men at det skal være så besværligt at finde ud af, hvor den skal stå - det forstår vi simpelthen ikke. Sådan lyder det fra apoteker Mogens Elgaard, der er formand for en kunstkomité i Fjerritslev. Komitéen har tænkt sig at købe en 3,2 meter høj stenskulptur og forære den til kommunen med anbefaling om, at den placeres i den nordlige ende af krotorvet, altså ud mod Østergade. Men i denne uge sagde et flertal i teknisk udvalg, at skulpturen i stedet bør placeres i den sydlige ende, hvor det ved indretningen af torvet var på tale at lave en udsmykning. Udvalgsformand Jørgen Eriksen (V) mener, at skulpturen vil fylde for meget i den nordlige ende. Det er Mogens Elgaard dybt skuffet over. - Det er meget skuffende, at man har den holdning til kunsten. Vi har fundet frem til placeringen i et samarbejde med kunstneren, og han var heller ikke i tvivl om, at skulpturen skal placeres ud mod Østergade, siger Mogens Elgaard. Købet af kunstværket er ligefrem betinget af den placering. I hvert fald hvis skulpturen skal stå på torvet, og Mogens Elgaard kan ikke forestille sig, hvor den ellers skulle være. Han kalder det sandsynligt, at handelen slet ikke bliver til noget, hvis ikke der bliver flertal for komitéens forslag. - Skulpturen skal ikke gemmes væk. Den skal netop være synlig og pompøs, så den afspejler den forholdsvis barske natur omkring os, forklarer kunstkomitéens formand. Han kalder det ligefrem uanstændigt at foreslå, at et kunstværk til 450.000 kroner skal "gemmes væk", som han udtrykker det. Komitéen er parat til at droppe ideen om at stille skulpturen i et vandbassin. Komitéen vil også se positivt på det, hvis kommunen skulle ønske et andet kunstværk i torvets sydlige ende. - Men sagen her bidrager da ikke ligefrem til lysten til at gå videre med Fjerritslevs udsmykning, siger Mogens Elgaard. Han sætter nu sin lid til, at økonomiudvalget vil følge komitéens forslag, hvilket sandsynligvis vil bringe sagen på kommunalbestyrelsens bord. Og her håber han så på et flertal for komitéens forslag. Mogens Elgaard understreger, at pengene til kunstværket kommer fra virksomheder og private. Det er ikke skattekroner, der er tale om. Kommunens andel i sagen kan højst blive arbejdet med at støbe en sokkel.