Natur

Skuffelse over miljøgodkendelse

Naturfredningsforening forstår ikke lempelse af krav om registrering af sejladsdata]

FREDERIKSHAVN:Danmarks Naturfredningsforening er skuffet over facit i den langvarige sag om miljøgodkendelse af Stena Lines hurtigfærgerute mellem Frederikshavn og Gøteborg. Miljøklagenævnet har i sin endelige afgørelse frafaldet kravet om langtidsregistrering af data fra færgens elektroniske sladrehank, voyage recorderen, som registrerer skibets position og hastighed undervejs. -Det er dybt kritisabelt, siger biolog Henning Mørk Jørgensen, Danmarks Naturfredningsforening. Klagenævnet havde selv tilføjet kravet om voyage recorder og registrering af data i sit udkast til afgørelse af klagesagen. Men i sidste runde, før nævnet afsagde den endelige kendelse, gjorde Søfartsstyrelsen opmærksom på, at der allerede i anden lovgivning er krav om en voyage recorder af hensyn til opklaringsarbejdet i tilfælde af søulykker. Men kravet til opbevaring af data er kun 12 timer. - Det er for lidt, mener Henning Mørk Jørgensen. - Data skal opbevares præcis så længe, som der er behov for dem. - Jeg forstår ikke, hvorfor Miljøklagenævnet har købt Søfartsstyrelsens synspunkt. Han pointerer, at der intet er i vejen for i miljøgodkendelsen at stille større krav om arkivering af data for at dokumentere eventuel sammenhæng mellem skibets sejlads og skadevirkning på miljø og natur. Henning Mørk Jørgensen mener, at og registreringen også vil have en præventiv virkning mod, at kaptajnerne afviger fra det tilladte sejladsmønster. Herunder hastighed. Dokumentation er også vigtigt, hvis der igen opstår debat om hurtigfærgens bølgedannelse, så en klagesag ikke skal starte fra nul, betoner han. Ud fra et retssikkerhedssynspukt kan det også være i Stenas interesse, at data fra voyage recorderen lagres, fordi det giver rederiet mulighed for at føre bevis, hvis det ikke har overtrådt sejladsbestemmelser. Henning Mørk Jørgensen finder det problematisk, at Miljøklagenævnet har droppet et krav om, at Skov- og Naturstyrelsen skal foretage en undersøgelse af den specielle bølgedannelse fra hurtigfærgen. - Det er i det hele taget usædvanligt, at en endelig afgørelse afviger så stærkt fra udkastet til afgørelsen, som det er tilfældet i denne sag, siger han. Det var Danmarks Naturfredningsforening, som indbragte Skov- og Naturstyrelsen/Miljøstyrelsens oprindelige miljøgodkendelse af hurtigfærgeruten fra 1991 for Miljøklagenævnet.]