Overenskomster

Skuffelse over SF

HØJRESKRED:"Nej til Østeuropæiske lønninger på danske arbejdspladser". Denne overskrift er fra en SF-pjece op til det vigtige EU-valg 7.6. - og jeg er enig i teksten, men i øvrigt ikke i SF-begejstringen i forhold til EU. Jeg har været medlem af SF i næsten 25 år, og har oplevet og beklaget det højreskred, der har været i partiet, både i forhold til EU men også på det landspolitiske område. Jeg betragter naturligvis SF som et arbejderparti, men overskriften klinger hult, når vi ved, at SF går ind for et superliberalt EU- og egentlig kun har få bemærkninger til Lissabon-traktaten. Et af grundprincipperne i EU, som også bliver forstærket i den nye traktat er, at sikre kapitalens,arbejdskraftens, varernes og serviceydelsernes frie bevægelighed, - og derfor vil det ikke være muligt at sige nej til østeuropæiske lønninger på danske arbejdspladser. I mit daglige arbejde i fagforeningen 3F Midtvendsyssel har jeg oplevet det skred, der har været på arbejdsmarkedet, efter der er kommet flere og flere Østeuropæer til Danmark. I fagbevægelsen byder vi alle, (uanset om de kommer fra Polen eller Sydafrika), velkommen til det danske arbejdsmarked, men det skal selvfølgelig være til lønninger efter vores overenskomster. På de velorganiserede arbejdspladser hvor vi har overenskomst skal udlændinge selvfølgelig aflønnes på lige vilkår med danske arbejdere,- men på de ca. 20 pct. af virksomhederne, hvor der ikke er overenskomst, kan østarbejdere efter østaftalen er ophørt fra 1. maj, blive aflønnet til langt under overenskomsten. I forhold til organisering og sikring af løn efter overenskomsten, har fagbevægelsen allerede tabt fire sager ved EF-domstolen,- og vikarbureauer og svineproducenternes formand, varsler allerede lønninger til langt under 100 kr. i timen. Hele LO-fagbevægelsen i EU erkender, at social dumping kan blive konsekvensen af EU's Indre marked (især med en ny traktat), og derfor foreslår LO, at det eneste, der kan garantere de faglige rettigheder, er en social protokol i den næste EU-traktat. Problemet med en social protokol er bare, at alle 27 lande i EU skal være enige, og det bliver de ikke, da langt de fleste lande ikke har interesse i en ændring. Til EU-valget 7.6. er der heldigvis kandidater der vil støtte fagbevægelsens krav om stop for unionsudviklingen og Social dumping- og derfor kan jeg kun anbefale, at sætte X ved liste N - og stemme på en af Folkebevægelsens kandidater.