Skuffelse over strandet naturprojekt

357.000 kroner til konsulentarbejde er formentlig spildt

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Museumsinspektør Anne Mette Gielsager ønskede at bruge den oversvømmede ådal til formidling af vikingetiden i Vikingecenter Fyrkats omgivelser. arkivfoto: LARS PAULI

HOBRO:Et ukendt antal arbejdstimer og 357.000 kroner til konsulenter er formentlig spildte sammen med det strandede naturprojekt i Onsild Å-dal. Selve gennemførelsen af projektet skulle koste 4,7 millioner kroner. Det beløb og de mange menneskelige ressourcer skal sættes i relation til det stridspunkt, som fik naturgenopretningen til at falde: Et stykke jord på 2,6 hektar, der kunne give lodsejeren langt under 100.000 kroner i erstatning. Amtet har ofret 357.000 kroner på forundersøgelser og projektering. Dertil kommer et stort antal arbejdstimer over de sidste fire år, men hvor mange er ikke gjort op. - Alt vores arbejde er ikke nødvendigvis spildt. Vi pakker sagen pænt sammen, og så kan den pakkes ud igen og videreføres i Mariagerfjord Kommunes regi, siger naturgeograf Peter A. Larsen, der var været amtets tovholder i Onsild Å-dal. Skuffelse Dyb skuffelse fyldte i går morges Danmarks Naturfredningsforenings lokale ledelse, da den i avisen læste, at vådområdeprojektet i Onsild Å-dal er droppet. - Det er meget kedeligt, at projektet opgives på noget, som kan se ud til at være en mindre ting. Jeg er meget skuffet, siger Kaj Edlund, sekretær i lokalkomiteen. Drømmen om en oversvømmet ådal vest for Hobro har verseret i årtier i naturfredningsforeningen. Vandmiljøprojektet vil nemlig både begrænse belastningen af kvælstof til Mariager Fjord og skabe et fantastisk naturområde med et rigt fugleliv. - DN har skubbet på et sådan projekt alle de år, jeg har været med, siger Kaj Edlund. Glimt fra vikingetiden Vikingecenter Fyrkats leder, Anne Mette Gielsager, har varmt støtten idéen med en oversvømmet ådal. - Den ville brede vores formidling om vikingetiden ud til omgivelserne, fordi ådalen den gang netop var oversvømmet. Det er frygteligt sørgeligt, at projektet nu er droppet. Jeg tror desværre ikke, at det vil blive genoptaget i et nyt regi de næste mange år, siger museumsinspektør Anne Mette Gielsager. Hun har brugt en del tid i sagen. Blandt andet var det meningen, at der skulle bygges en ny bro over åen til en dæmning med en sti. Vikingecentret har rådgivet om broens udformning, så den kunne ligne en bro fra vikingetiden. Skibet strandede Allermest arbejde og personlig gejst har nok Peter A. Larsen fra amtets naturkontor lagt i sagen. - Naturligvis er jeg skuffet. Jeg har altid sjælen med i de projekter, vi arbejder. Men amtet har altid flere skibe i søen. Nogle strander, mens andre sejler videre. I den konkrete sag er problemet, at amtet lukker til nytår, så vi simpelthen ikke kan nå at redde projektet, siger Peter A. Larsen, der efter nytår skal arbejde videre med statslige naturgenopretning under Buderupholm Statsskovdistrikt. I avisen i går skrev vi, at EU har støttet projektet i ådalen. Det er ikke tilfældet. Derimod havde amtet fået tilsagn om 2,9 millioner kroner af statens pulje til naturgenopretning efter Vandmiljøplan II. De penge bliver nu anvendt til andre opgaver.