Redningsvæsen

Skuffelse på rådhuset

Borgmester beklager udmelding fra amtet - vil nu etablere kurser i førstehjælp

AALESTRUP:Redderne på Falck-stationen i Aalestrup valgte onsdag at gå i strejke og også på rådhuset er skuffelsen stor efter udmeldingen fra Viborg Amt. - Det er meget beklageligt, at vi mister hele vort ambulanceberedskab, siger borgmester Rigmor Sandborg (UP). - Vi har på bedste vis forsøgt at argumentere for sagen, og vi er skuffede over, at sundhedsudvalget ikke er gået mere aktivt ind i de forslag, vi kom med på mødet i december, fortsætter hun. Rigmor Sandborg understreger igen, at det havde været formålstjenstligt, hvis Viborg Amt havde kigget på sagen i et større perspektiv - i samarbejde med Nordjyllands Amt. Til gengæld roser hun borgerne for at den store opbakning og interesse, de har udvist. - Det har været glædeligt at opleve den meget aktive og seriøse indsats, som befolkningen har leveret og at se den store tilslutning til fællesmødet på Aalestrup Skole, tilføjer Rigmor Sandborg. Hun afventer nu et konkret udspil fra sundhedsudvalget med forslag til præhospitale tiltag som en slags "plaster på såret". En mulighed kunne være at følge et eksempel fra andre kommuner, hvor hjemmesygeplejersken kan rykke ud og levere en forebyggende indsats, indtil ambulancen når frem. - Vi må jo konstatere, at amtets beslutning om at nedlægge beredskabet her i Aalestrup står ved magt. Nu gælder det så om at finde alternative tiltag, så vi kan afbøde de negative konsekvenser for borgerne, og den proces går vi selvfølgelig aktivt ind i, siger hun. Derfor valgte borgmesteren allerede torsdag morgen at tage kontakt til Dansk Røde Kors med henblik på at få etablere nogle førstehjælpskurser. - Det er vigtigt, at så mange borgere som muligt får kendskab til førstehjælp og hjertemassage, siger hun. - Dansk Røde Kors har meldt positivt tilbage og vil i nær fremtid komme med et oplæg. Foruden de omtalte kurser vil man måske kunne udvide hjælpen i nærområdet ved at ophænge såkaldte "hjerte-startere". Udstyr, der kan anvendes i tilfælde at hjertestop, og som - mod instruktion - kan betjenes af alle uden risiko for at gøre skade. - Vi er jo nødt til at gøre noget og tage sagen i egen hånd. Det drejer sig jo om at sikre størst mulig tryghed til borgerne i hele kommunen, siger Rigmor Sandborg.