EMNER

Skuffende fremmøde

Lidt skuffende var der kun dukket ti ud af omkring 55 medlemmer op, da Ulsted Jagtforening fredag aften afholdt årets generalforsamling. Formand Nils Jensen fremlagde beretningen, hvori han kunne fortælle at 25 skytter havde deltaget i sommerens pokalskydning. Her blev vinderen af hovedskydningen i A-rækken Nils Jensen, mens B-rækken blev vundet af Jens Andersen. Monte Carlo-skydningen blev ligeledes vundet af Jens Andersen. Efterårets jagter i mosen var også forløbet godt. 12. oktober deltog 34 jægere og 15 stykker vildt blev nedlagt. 16. november deltog 23 jægere, og der blev ved denne lejlighed skudt 30 stykker vildt. På årets sidste jagt den 28.december deltog 17 jægere som nedlagde 6 stykker vildt. Kasserer Arne Jensen gennemgik regnskabet, som viste et overskud på cirka 13.000 kr. Nils Jensen blev genvalgt til bestyrelsen, mens der var nyvalg til Finn Johansen og Carsten Jensen, der afløser Arne Jensen og Jens Andersen. Jens Andersen blev efterfølgende valgt til suppleant. Under eventuelt blev der uddelt diplomer til Henning Pedersen for 40 års medlemsskab og til Finn Olsen for 25 års medlemsskab.