Skuffende opbakning til Børnenes By STANDBY: Kun bestyrelsen mødte op til generalforsamlingen, og to vil ikke mere

FJERRITSLEV:Efter 12 års drift, de seneste med stærkt faldende aktivitet, sætter en reduceret bestyrelse nu Børnenes By på stand by. Kun bestyrelsen mødte op til generalforsamlingen, og det var skuffende, da der efter den senere tids presseomtale af Børnenes By har lydt opfordringer om at byen burde fortsætte. - Men der var jo ikke ligefrem kø ved indgangen for at give tilsagn om at give en hånd med, konstaterer formand Jens Sørensen. Tilbage står han og et bestyrelsesmedlem, ungdomsskoleinspektør Jacob Funder, der i det kommende år vil sondere, om der er basis for at videreføre legebyen. Begge har en vis optimisme og en ret sikker tro på, at der indenfor en overskuelig fremtid vil vise sig mulighed for at genoplive stedet. Der er i det mindste enighed om, at man ikke skal opgive her og nu, idet man så ikke kan forvente, at Børnenes By nogensinde kommer til at fungere igen. Mange muligheder blev luftet på generalforsamlingen, deriblandt en ide om aktiviteter på tværs af alder. Et er sikkert. Der skal være indhold og mening bag, når Børnenes by igen kommer i gang. Henvisningsskiltet til Børnenes by og portalen med logo er fjernet, og nu bliver alle defekte legeredskaber fjernet. Hele arealet jævnes og tilsås med græs. Og så tillader kassebeholdningen, at skateboard-rampen males, så den kan holde endnu et år. Foreningens første formand Else Katholm og bestyrelsesmedlem i lige så mange år Eva Højerslev trak sig helt fra bestyrelsen. - Jeg kan og vil ikke være med, når tingene ikke fungerer, siger en skuffet Else Katholm. Kasserer Anders Andersen fremlagde regnskabet, der i forhold til sidste års minus på knap 600 kroner i kassebeholdning nu udviser en kassebeholdning på 6300 kroner. Det skyldes at ebh bank og Vesterhavsfruerne hver har støttet det nødlidende projekt med 5000 kroner. nca