Skuffende Svøm Langt-stævne

FJERRITSLEV:Med en bundplacering som nummer 29 blandt de deltagende svømmeklubber i den landsdækkende Danmark Svøm Langt konkurrence, må Fjerritslev Svømmeklubs resultat siges at være særdeles skuffende. Der var kun 26 deltagere, og de svømmede 36.800 meter, hvilket giver et gennemsnit på 1.415 meter. Det er tæt på 400 meter under landsgennemsnittet på 1.797 meter, oplyser Steen Henriksen fra svømmeklubbens bestyrelse. - Fra starten klokken 10 var der overhovedet ingen mødt op, og vi overvejede at sætte en meddelelse på døren om at konkurrencen var aflyst, men efterhånden kom der dog lidt gang i det. Men vi kom slet ikke tilnærmelsesvis op på fordums deltagerantal på omkring 70 og flere enkeltpræstationer på 15-20 kilometer, siger Steen Henriksen. Årsagen til den ringe tilslutning er efter bestyrelsens opfattelse, at stævnet falder sammen med Efterskolernes Dag. - Vi har gjort Svømmeforbundet opmærksom på det uheldige sammenfald og foreslået en anden dato, men har ikke vundet gehør for synspunktet, siger Steen Henriksen. - Nu vil vi overveje, om vi overhovedet vil være med til næste år. Det er jo ikke just motiverende for det frivillige arbejde at stille sig til rådighed i seks timer på en søndag, og der næsten ingen interesse er. Skuffelsen over den ringe interesse for Danmark Svøm Langt opvejes dog af stor interesse i den ordinære træning, hvor der er særdeles god tilslutning, især fra børn og unge. I alt er der omkring 300 aktive svømmere i klubben. nca