Børnepasning

Skulder ved skulder i Aalborg Byråd

BUDGET:På en dag hvor de nordjyske medier, som absolut hovedhistorie, beskæftigede sig med Jønke, blev der indgået et historisk bredt budgetforlig i Aalborg. Et forlig der markant svækker vilkårene for vores små børn og personalet i daginstitutionerne. Samtidig skal småbørnsforældrene betale mellem 3.000 og 10.000 kr. mere om året til pasningen. Alle partier på nær Anita Knakkergaard, Dansk Folkeparti, er stolte over, at der er udvist "stor ansvarlighed" i forhold til budgettet. SF og Socialdemokratiet (S), som i deres valgprogrammer før kommunalvalget fremhævede ansvarligheden overfor bl.a. de små børns opvækst, står nu skulder ved skulder med Venstre og Konservative, som i deres ideologi og politik tænker ansvarlighed i forholdt til de velbjærgede. Pædagogerne har i otte dage strejket for at bevare en anstændig pædagogisk kvalitet i daginstitutionerne, samtidig med at 1000 kr. sedlerne væltede ud af lommerne på dem. Det var hjerteblod de kæmpede for. Pædagogerne har bl.a. henholdt sig til valgprogrammer for SF, S og forvaltningen (Birgit Ekstrøm), hvor det klart fremgår, "at udviklingsgarantien skal fortsætte", og "at der skal være mere tid til børnene". Her ni måneder efter valget kan vi med budgetforliget iagttage en flosset politisk moral. SF og S har i det hele taget brugt det meste af energien på at piske pædagogerne i arbejde, uden megen forståelse for, at pædagogerne gennem mange år er blevet presset og presset på deres arbejdsforhold. Som seminarielærer har jeg efterhånden også svært ved at se, hvad jeg skal undervise i, der bliver jo ikke tid til andet end pasning og pleje i den praktiske verden. Hvorfor har SF og S ikke skelet til Århus og Randers, da der skulle laves budgetforlig? Her er det åbenbart lykkedes at konstruere et forlig, der tilfredsstiller brede grupper. Hvorfor skal der være så mange penge i kommunekassen? Hvorfor bruge lønsumsmodellen? Hvorfor bruge penge på et eksklusivt musikhus? Hvorfor ikke hæve grundskylden, sådan at de velstillede også kom til at betale? Osv. SF og S valgte de borgerlige, og småbørnsområdet måtte undgælde, dybt tragisk, og jeg må sige, at det specielt i den nuværende situation gør ondt langt ind i sjælen, at Aalborg kommune de foregående år, har smidt mellem 70 og 80 millioner skattekroner i et muligvis ulovligt udvidet stadion, bygget til det børsnoterede selskab AaB. Bare det seneste tiltag, det varme græs, til spillernes udfoldelser 30 timer om året, kunne have bidraget til at redde en stor del af børnehaverne. Næste år skal byrådet beslutte, om der skal bruges mange hundrede millioner kroner på en 4-sporet motorvej i Vestbyen og omegn. Det bliver spændende at følge, hvor man evt. vil hente de mange penge, og hvilke argumenter, der vil blive anvendt. Mon "de ansvarlige partier" endnu engang vil stå skulder ved skulder.