Skuldersår

Fikserede grisesøer kan få skuldersår i deres staldbåse. Indtil 2003 var skuldersår straffri. I november 2003 udsender Fødevaredirektoratet en anbefaling som grundlag for at straffe landmænd, der leverer grise med skuldersår til slagtning. Anbefalingen medfører omkring 1000 politianmeldelser, men viser sig uegnet juridisk. Arbejdsgruppe under Justitsministeriet erklærer i 2008 retsgrundlaget uegnet, og retssager stilles i bero. Den Særlige Klageret fastslår i august 2009, at flere landmænd er dømt med urette. Rigsadvokaten tilbyder 17. september 2009 alle dømte landmænd at få genoptaget deres bødesager. /ritzau/