Lokalpolitik

Skulptur-pres hviler nu igen på teknisk udvalg

HALS:Selv om sagaen om Bent Exner-skulpturen ”Smykket” nåede til en foreløbig kulmination med byrådets flertalsbeslutning onsdag aften om at placere den omstridte skulptur på Hals Havn som oprindeligt planlagt af bestyrelsen i Hals Kommunes Kunstfond, så er sagen endnu ikke endeligt afgjort. Det skyldes, at teknisk udvalg skal have den til behandling endnu engang - som udgangspunkt for at ændre en tidligere beslutning i udvalget gående på, at havnen ikke er at betragte som anvendelig i forbindelse med opstilling af kunstværker som det nævnte. Om teknisk udvalg så også er indstillet at gøre det, er imidlertid ikke givet på forhånd, og ét af medlemmerne, Keld Petersen (S), meldte da også på byrådsmødet klart ud, at han vil sige nej igen, når sagen på ny kommer til behandling i udvalget. Krav om loyalitet Formanden for Socialdemokraternes byrådsgruppe, Jørgen Hansen, var omvendt ikke i tvivl om, hvordan medlemmerne af teknisk udvalg i hans øjne skal forholde sig, når de ser på skulptur-sagen igen. - Når der er truffet en beslutning i byrådet, må teknisk udvalg også arbejde loyalt ud fra det, sagde han. Hertil svarede et andet af teknisk udvalgs medlemmer, Ib Munk (V), at de i udvalget igen vil give sagen en seriøs og grundig behandling - selv om udvalget tidligere i sagsforløbet er blevet beskyldt for at have gjort noget ganske andet i netop denne sag - og V-politikeren påpegede endvidere, at forvaltningen var blevet bedt om at fremkomme med en redegørelse for, hvordan og hvor ofte der hidtil er blevet givet dispensationer i forhold til de gældende rammeplaner for Hals Havn. Også formanden for teknisk udvalg, Johannes Elsnab (V), fastslog, at udvalget vil give skulptur-sagen den påkrævede, seriøse behandling, men han påpegede i samme åndedrag tillige, at også farvandsmyndighederne skal spørges, inden skulpturen kan stilles op. Havnen ”vandt” Byrådsdebatten fortsatte derefter med, at Gert Andersen (K) gentog sine tidligere i sagsforløbet fremsatte bemærkninger om, at han ikke finder det fornuftigt at bruge så mange penge - godt en halv million kroner - på kun ét kunstværk, ligesom han efterlyste en hurtig revidering af kunstfondens vedtægter. Derefter bølgede debatten lidt frem og tilbage til fordel for placeringer i enten V. Hassing - ved skolen - eller på Hals Havn, og her tegnede der sig hurtigt et flertal for Hals Havn. Som omtalt i gårsdagens avis endte afstemningen i den forbindelse da også med, at otte stemte for en placering på havnen i Hals, mens kun én syntes, at V.- Hassing Skole var det bedste sted at placere ”Smykket”. Derefter var der seks, der officielt valgte at undlade at stemme. Det var Ib Munk, Gert Andersen, løsgænger Jens Møller samt socialdemokraterne Birthe Madsen, Poul Erik Lyngdorf og Peter Johansen, og de blev fulgt til dørs i dén stillingtagen af Keld Petersen, der - lidt på tværs af afstemningsproceduren - slog fast, at han stemte imod det hele. Ligesom han vil gøre, når teknisk udvalg i næste uge får sagen til fornyet behandling.