Skurkeforbud

EMNER 13. september 2002 08:00

Det er forbudt offentligt at kalde nogen en skurk og en forhærdet forbryder. I hvert fald skal man have en bedre grund til at gøre det, end biolog Keld Kollerup Kvist havde, da han på internettet beskrev dambruger Erik Ugilt Hansen med disse ord. Det var ulovligt og injurier, slog byretten i Aalborg i går fast. Brug af ordene skurk og forhærdet forbryder kendtes ubeføjede, og det indbragte sagsøgeren og dambrugeren Erik Ugilt Hansen en erstatning på 5.000 kroner. Samtidig blev Keld Kollerup Kvist idømt fem dagbøder a 100 kroner for lovovertrædelsen, og dermed kan man jo så diskutere, om han nu selv er en forbryder, måske ligefrem forhærdet eller blot en engangs-lovovertræder. Sagen er tidligere af Keld kollerup Kvists forsvarsadvokat, Hans Mogensen, blevet kaldt misbrug af rettens tid. Den tog sin begyndelse i november, hvor Kollerup Kvist, der er biolog, ansat ved Nordjyllands Amts natur-og miljøkontor, på amtets debatside kaldte Ugilt Hansen for de famøse ukvemsord. Selv om han allerede inden Ugilt Hansen udtog stævning trak udtalelserne tilbage og dementerede dem på hjemmesiden, anlagde Ugilt Hansen injuriesagen. Et tilbud om en erstatning på 5.000 kroner ville dambrugeren heller ikke tage imod, og så blev der altså en retssag ud af miseren, og Ugilt Hansen forlangte 10.000 kroner i erstatning. Dambrugeren er flere gange dømt for overtrædelse af forskellige love og bestemmelser, f.eks. naturfredningsloven og miljøbeskyttelsesloven. I 1998 blev han ved retten i Hobro idømt Danmarkshistoriens største miljøbøde på 600.000 kroner for overfodring på dambrugene. Men det betyder altså ikke, at man må kalde ham en forhærdet forbryder og en skurk. Dommer Mogens Christensen lagde i sin dom vægt på, at den tiltalte havde erkendt, at han var gået over stregen og havde dementeret udtalelserne og tilbudt erstatning. Men det var immervæk en lovovertrædelse, og man skal altså være værre for at man offetnligt må kaldes en skurk og en forhærdet forbryder.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...