Skvadronørhilsen

TEGNEDIGTE Kaj Tølbøll Lauritsen og Ib Geertsen: H. C. Andersen og Münchhausen. Kaj Tølbøll Lauritsen har i en årrække arbejde med tegnedigte, og han har nu udarbejdet to af et par af Europas største eventyrfortællere: H. C. Andersen og baron von Münchhausen. Tegnedigtene er en slags fabler i form af digte med geometriske illustrationer, i dette tilfælde af Ib Geertsen. Tegnedigtet vedrørende H. C. Andersen "Noget for noget" udsendes i anledning af 200-året for hans fødsel 2. april 2005, og det er en humørfyldt hyldest til digteren med den svimlende fantasi. Igennem mange år har Kaj Tølbøll Lauritsen beskæftiget sig med den tyske 1700-tals officer Münchhausen og hans fantastiske historier, og han må i dag anses for at være vor største kender af denne friherre og hans ikke alt for sandfærdige beretninger om kolossale bedrifter. Tegnedigtet til ham, der også kaldes "Noget for noget", karakteriserer ham med rette og kærlig ironi som en skvadronør. De to smukke tegnedigte er signeret af begge kunstnerne og trykt i 300 nummererede eksemplarer. Jens Hennebergmax.melgaard@nordjyske.dk Kaj Tølbøll Lauritsen og Ib Geertsen: Tegnedigte. 850 kr. pr. stk., 1500 kr. for begge. Kredivia