EMNER

Sky Radio får en ny frist

KØBENHAVN:Den landsdækkende Sky Radio står til at miste sin sendetilladelse, hvis stationen ikke senest 1. august opfylder kravet om et dagligt nyhedsmagasin af mindst én times varighed. Radio- og tv-nævnet drøftede på et møde onsdag et udspil fra Sky Radio, som har erklæret sig parat til at stoppe det nuværende program "Romantica" og i stedet sende et mere nyhedsorienteret magasinprogram for at imødekomme nævnets fortolkning af koncessionsbetingelserne. Oprindelig fik stationen frist til den 15. juni til at komme med en plan for programændringerne. Sky Radio har imidlertid bedt om en længere frist, og det er Radio- og tv-nævnet med på. Senest den 12. juli skal der foreligge en konkret plan, idet nævnet har forståelse for, at det kan tage tid at foretage ændringer. Radio- og tv-nævnet vil derfor på et møde den 11. august vurdere situationen igen. - Det afgørende er, hvad Sky Radio sender fra den 1. august. Sender stationen ikke det krævede daglige nyhedsmagasin på en time, vil der formentlig blive tale om en midlertidig inddragelse af sendetilladelsen, oplyser direktør Erik Nordahl Svendsen, Mediesekretariatet, til Ritzau. /ritzau/