Skyd ikke budbringeren

De blev udsat for en grov tone af et fortravlet personalet, og det stod mildest talt skidt til med både hygiejne og rengøring.

Metoden bag afsløringen vakte også en del opsigt, for journalisten havde anvendt skjult kamera, og det var disse optagelser, der dokumenterede den uværdige behandling af de gamle og som fik ansvarlige politikere til at reagere med kritik og undersøgelser. Nu har FOA, som er fagforening for en del af de ansatte på plejehjemmene, politianmeldt DR for at have anvendt skjult kamera. DR er gået over stregen mener FOA’s formand, Dennis Kristensen. Det er usædvanligt, at danske medier anvender skjulte optagelser. Hovedparten af artikler, tv- og radioindslag er blevet til i fuld åbenhed. Og i de sjældne tilfælde, hvor der optages i det skjulte, er der mange og klare regler at holde sig til. Straffeloven siger, at en journalist lovligt kan optage samtaler, han selv deltager i og lovligt optage fra et møde, hvis journalisten selv er lovligt til stede. Pressenævnet er som udgangspunkt imod offentliggørelse af skjulte optagelser, med mindre det tjener en samfundsmæssig interesse, eller den fornødne dokumentation ikke eller kun meget vanskeligt kan skaffes på anden måde. Store dele af den danske befolkning har på tv set den uværdige behandling af beboerne på det københavnske plejehjem. Istedet for at blive forarget over de skjulte optagelser, samlede debatten sig om at sikre ældre på danske plejehjem ordentlige og menneskeværdige forhold. Og det blev fremhævet, at en af forudsætningerne for det er, at de ansatte har rimelige arbejdsforhold. Udsendelsen førte til kritik af både medarbejdere, ledelse og bestyrelsen i Fælledgården. Efterfølgende gennemførte Københavns kommune en undersøgelse, som konkluderede, at der ikke var grundlag for at afskedige nogen af de ansatte. Det glædede FOA sig over dengang samtidig med, at fagforeningen ønskede, at de ansvarlige politikere skulle tage skridt til at forbedre forholdene på plejehjemmene, Hvis journalisten var vandret ind på plejehjemmet med kameraet på armen ville det næppe have ført til samme resultater. Så hvorfor forsøger fagforeningen FOA nu at skyde budbringeren?