Hobro

Skyd ikke byggeriforslag ned

I debatten om fremtidens nordjyske sygehus væsen er det blevet bragt i forslag, at man eventuelt kunne lukke sygehusene i både Hobro og Farsø mod at bygge nyt.

Dette forslag bliver allerede af mange skudt ned og anes for både eksotisk og det rente utopi. Men er det nu det? Hvis man kigger i udkastet til strukturplan fremgår det, vil koste ca. 1.200 millioner kr. Det betyder en årlig forrentning og afskrivning på ca. 70 millioner kr. Det fremgår endvidere, at omkostningerne til et nybyggeri ikke alene skal betragtes som et erstatningsbyggeri for eventuelt lukkede matrikler. Nybyggeri indebærer også et kvalitetsløft for både patienter og medarbejdere. ”Således kan halvdelen af forrentningen og afskrivningen skønnes at være knyttet til en forbedret standstand på sygehusene. Mens den anden halvdel er knyttet til selve strukturen”. Ved nybyggeri vil den årlige strukturrelaterede udgift til afskrivning og forrentning således udgøre 35 millioner kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at Regionen i dag bruger ca. 46 millioner kr. årligt på matriklerne i Himmerland. Derfor bør forslaget ikke på forhånd skydes ned, med indgå i debatten som et seriøst alternativ.