Skyd ikke på regeringen

BUDGET 2009: Lene Hansen, S, angriber såvel regeringen som Brøndeslevs borgmester Mikael Klitgaard i et noget harsk indlæg (NORDJYSKE Stiftstidende 8. oktober 2008). Lene Hansen og læserne fortjener et svar på de mange kritiske udsagn. For det første påstår Lene Hansen, at Brønderslev til næste år skal forringe kommunens service formodentligt forstået som besparelser. Det er imidlertid ikke korrekt. Brønderslev Kommune forventer en budgetudvidelse på ca. 14 mio. kr. Det er ikke en forringelse. Det er en forbedring, hvis man måler kvalitet i kroner og ører. For det andet bryder Brønderslev Kommune ikke aftalen, der er indgået mellem KL og regeringen, sådan som Lene Hansen frejdigt hævder. Det er det rene sludder. Aftalen mellem regeringen og KL betyder blot, at skatten ikke må sættes op under ét i de danske kommuner. Det kræver naturligvis en vis solidaritet fra de velpolstrede kommuners side. Derfor kan man da også glæde sig over, at Ritt Bjerregaard i landets største kommune København har indgået et ansvarligt budgetforlig med V og K, som blandt andet betyder, at Kbh sætter skatten ned til næste år. Lene Hansen antyder endvidere, at Lars Løkke skulle se nådigt på Brønderslev Kommunes skattestigning på grund af parti-slægtsskabet med borgmesteren. Det afslører, at Lene Hansen også på dette punkt har misforstået aftalen. Lars Løkke har ikke en aftale med Mikael Klitgaard, men en aftale med kommunernes fællesskab, KL. Hvis skattestoppet som sådan er et problem for Lene Hansen, bør hun desuden i første omgang ikke tage diskussionen med Mikael Klitgaard eller regeringen, men måske snarere starte i sit eget parti. Socialdemokraterne forsøger jo i hvert fald nogle gange at bilde befolkningen ind, at partiet tilslutter sig skattestoppet. Hvis Lene Hansens opfattelse er, at skattestoppet ikke skal omfatte kommunerne er det jo helt uden effekt. Hvis ikke Lene Hansen ønsker at fastholde skattestoppet skylder hun vælgerne at fortælle hvor meget, hun mener, at det samlede skattetryk i Danmark skal stige. For det tredje påstår Lene Hansen, at borgmester Mikael Klitgaard ikke har nogen visioner for kommunens udvikling. Det er jo helt utroligt at tolke det ud af et budget, der f.eks. omfatter betydelige skolerenoveringer og nye børnehaver, øget kulturstøtte, byudvikling m.v. Desuden er økonomien jo kun en brøkdel af en politisk vision f.eks. har Brønderslev Kommune jo udmærket sig ved at være en regulær bosætningskommune. Det er da helt centralt og som borgmesterkandidat i netop Brønderslev burde Lene Hansen udtrykke sine egne visioner i stedet for at nedgøre den nuværende samlede kommunalbestyrelse, som jo også omfatter hendes egne partifæller. Når Lene Hansen imidlertid ikke vil rose dem, vil jeg gerne. Jeg synes nemlig, at det er vanskeligt at få enderne til at hænge sammen i en række nordjyske kommuner. Større og tungere opgaver inden for bl.a. det sociale område gør da kommunal økonomi og politik kompleks. Jeg vil gerne anerkende, at man flere steder f.eks. i netop Brønderslev, Jammebugten, Morsø m.fl. yder en stor indsats for at tage hånd om de socialt dårligst stillede og behandlings- og håndteringskrævende unge og at det kræver meget, det må Lene Hansen da anerkende. Det er da ikke manglende visioner, men ansvarsfølelse. Én ting har Lene Hansen dog indirekte ret i, nemlig at det betyder noget, at Mikael er Venstremand. Brønderslevs førstemand trækker rigtigt meget på sine politiske kontakter på Christiansborg og har f.eks. løbende dialog med undertegnede. En dialog som bl.a. betød, at Mikael Klitgaard og andre nordjyske borgmestre medvirkede til at fremtvinge en omlægning af det kommunale bloktilskud samt en udligningsreform, der populært sagt flyttede penge fra det rige Nordsjælland til det mindre velstående Nordjylland. Hvilken rolle spillede Socialdemokraterne i den forbedring for Nordjylland? Absolut ingen. Meget behændigt valgte partiet at stå uden for, mens et flertal bestående af VK, DF og RV gennemførte en mere retfærdig fordeling af de offentlige goder til fordel for os i det jyske. Afslutningsvis fremhæver Lene Hansen Socialdemokraternes "visionære" kommunalpolitik, som består i at sende en mia. kr. mere ud til kommunerne. Penge som skal finansieres ved at trække tidligere skattelettelser tilbage. Socialdemokraterne må efterhånden være helt isolerede med deres synspunkt om, at det er rigtigt godt at beskatte danske indkomster mere. (Forkortet af redaktionen)