EMNER

Skyd ikke på VK - reglerne for ydelse er gamle

INVALIDITET:17.6. havde Kaj Ørbæk (KØ) under overskriften "Kom ud af busken med de store visioner" et drabeligt angreb på de borgerlige - underforstået regeringen, hvori han gør sig til talsmand for, at det er at drive jagt på de ældre, at de skal have deres egnethed til fortsat at køre bil nøjere vurderet, og dels forarges KØ over, at førtidspensionister mister deres invaliditetsbestemte ydelser ved overgang til folkepension. Jeg føler ikke nogen speciel grund til at forsvare de borgerlige, men når man nu går ud med et så voldsomt angreb, bør man anstændigvis sikre sig, at man ved, hvad man taler om. Jeg skal derfor til orientering for KØ og evt. andre på området uvidende oplyse om pensionerne, at reglerne om bortfald af invaliditetsbeløb m.v. ved 67 års alderen blev vedtaget under den socialdemokratiske regering i 1965 og stod som sådan uændret indtil Nyrup-regeringen nedsatte "raskhedstidspunktet" til 65 års alderen. I den ny pensionslov, som blev vedtaget under Nyrup-regeringen, er de faste invaliditetsbeløb fjernet for de nye førtidspensionister. For så vidt angår jagten på de gamle kørekortsindehavere synes jeg, at det er helt fint, at justitsministeren af hensyn til såvel de gamle som alle andre ser på trafiksikkerheden også på dette punkt. Herved tager hun visionerne frem som Nyrup-regeringens justitsminister ganske manglede vedrørende dette ømtålelige emne - eller manglede han bare modet? Jeg synes KØ skal sætte sig hen og overveje, hvem der har visionerne. Endelig, jeg har selv lige fået fornyet kørekortet uden at være blevet anskudt.