Hjørring

Skydebrødre afskaffer juleposer

HJØRRING:Fremmødet var desværre ikke prangende, da De Danske Forsvarsbrødre for Hjørring og Omegn hold generalforsamling. Traditionen tro blev der råbt et ni-foldigt leve for Hendes Majestæt Dronningen, hvorefter dagsordenen blev vedtaget. Der skulle bl.a. tages stilling til en kontingent stigning fra 50 til 100 kroner, da formuen er dalende. Det blev dog afvist med henvisning til, at det ville koste medlemmer. Endelig blev et forslag om at afskaffe juleposer afskaffes vedtaget, fordi indtægterne ikke modsvarer udgifterne. Til bestyrelsen blev følgende valgt: Poul Erik Hansen, Ib Møller Johansen, Bodil Dyrskjøt, Karl Erik Aagaard, Ole Andersen, Leif Petersen, Tom R. Larsen og Lis Skot. Formand Finn Skot og kredsformand Arne Kristensen er begge sygemeldt og deltog derfor ikke i generalforsamlingen.