Frederikshavn

Skydning og lastning

FREDERIKSHAVN:Premierløjtnant Pernille Elgaard skal være dæksofficer på det nye fleksible kommandostøtteskib, og hendes opgave bliver primært at navigere skibet og laste det. Derfor har DFDSs englandsfærge dannet ramme om en del af træningen af Pernille Elgaard. - Her har jeg set hvordan man laver lasteplaner og jeg har hjulpet med at laste alt lige fra personbiler til farligt gods, siger hun. Og selv om det ikke just er personbiler, der kommer til at udgøre lasten på det nye skib, så har træningen på færgen været vigtig. Det har givet et billede af, hvad det betyder for skibets stabilitet når og hvor vi laster, siger hun. Der ud over har Pernille Elgaard også været med til at afprøve skibets indsatsfartøjer, de såkaldte LCP'er (Landing Craft Personel), der inden skibet ankommer til en given havn skal sejle ind og undersøge, om det er sikkert at sejle skibet dertil. - Vi har blandt andet trænet i at skyde med let maskingevær fra LCP'en og efter navngivningen skal vi bruge en uges tid på at øve flere folk i at sejle den, siger Pernille Elgaard.

Forsiden