Skygge giver bedre miljø

Miljø 14. maj 2012 06:00

NORDJYLLAND: Udsigten til mindre grødeskæring i vandløbene har både hos landmænd og husejere skabt frygt for, at der i fremtiden kommer endnu flere oversvømmelser af marker og ejendomme. Men løsningen ligger faktisk ligefor. Hvis man ved hjælp af træer kan skabe mere skygge ved vandløbene, bliver de gode vækstbetingelser for grøden ødelagt. Samtidig vil træerne også bidrage til at mindske andre miljøproblemer. Bl.a. kan de reducere udledningen af næringsstoffer. - I mange tilfælde vil etablering af vegetation, der giver skygge, være den bedste løsning. Det giver mindre grøde, køligere vand, mere ilt, flere smådyr på bunden og flere fisk, siger professor Torben Larsen, Aalborg Universitet. Han mener, at diskussioner mellem lodsejere og myndigheder hidtil har blokeret for den bedste løsning. Men nu er staten kommet med vandplaner, hvor kommunerne skal lave egentlige handleplaner, og efter Torben Larsens opfattelse giver det mulighed for med nye øjne at se på problemet. Den holdning deler tidligere fødevareminister Henrik Høegh, der i dag er Venstres miljøordfører. - Jeg er meget åben over for at se på de muligheder, som plantning af træer giver. Det handler om at få vandet i vandløbene til at løbe noget hurtigere. Så får vi den gode vandkvalitet og den gode fauna. Generelt er der, siden vi i den forrige regering kom med planen Grøn Vækst, kommet megen ny viden. Det kan tale for, at vi tager hele problematikken op igen, siger Henrik Høegh. Loven om dyrkningsfri bræmmer vil ikke have nogen direkte betydning for planer om at plante træer ved vandløb.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...