Retspleje

Skygning på jobbet

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

I udlandet er der et langt større marked for privatdetektiver, hvor branchen herhjemme længe har været omgærdet af mystik. Foto: Mauritius/Polfoto

NORJYLLAND:En medarbejder har meldt sig syg i en længere periode. Der begynder at gå rygter ude i byen om, at han har været i fitnesscenteret eller ude og spise på restaurant. Og hvis rygterne er vedholdende, kan det være, at hans arbejdsgiver sætter privatdetektiv Lasse Clausen til at skaffe beviser på, at sygdommen er rent fup. Når Lasse Clausen får en erhvervssag, handler den tit om brud på klausuler, svind, tyveri og bedrageri. Han bruger metoder som sporing via GPS og skygning, når han efterforsker både de private sager og det stigende antal erhvervssager. Lasse Clausen har haft sit eget firma DPE Consult i fem år, og han har mærket en betydelig stigning i den type sager. - Jeg tror, at folk i højere grad er begyndt at bryde regler, og det kan komme til at koste en virksomhed dyrt, hvis en medarbejder stjæler fra virksomheden eller laver andre ting, som de ikke burde, fortæller Lasse Clausen. I Dansk Erhverv, der er arbejdsgiverorganisation for transport, handel og service, har man også oplevet en stigning i brugen af detektiver - især i forbindelse med svind-bekæmpelse ude i virksomhederne. - Ud fra de oplysninger, vi har fra vores medlemmer, og de undersøgelser, vi laver, kan vi se, at der er stærkt stigende svind i virksomhederne i Danmark. I den forbindelse sætter man selvfølgelig ind på flere fronter, både ved skærpet overvågning, flere kontroller og erhvervsdetektiver, fortæller Lars Alexander Borke, der er procesdirektør hos Dansk Erhverv. Naive virksomheder Formanden for Foreningen af Danske Detektiver og Erhvervsefterforskere (FDDE), Uffe Bodeholt, har også oplevet en kraftig stigning i erhvervssagerne over en årrække. Men han påpeger, at danske virksomheder halter bagud på området i forhold til udlandet: - De danske virksomheder er mere naive end de udenlandske, som i højere grad benytter sig af baggrundstjek og sætter sig ind i sagerne, før de indgår kontrakter og handler. Denne tøven i forhold til at hyre detektiver kan Lars Alexander Borke nikke genkendende til: - Vi har nok ikke haft tradition for brugen af privatdetektiver i Danmark, men det tyder på, at det er noget, der vil blive brugt i stigende grad i fremtiden. I Spanien findes der en treårig universitetsuddannelse i faget, og bureauerne i udlandet har tit flere hundrede mand ansat. Herhjemme er der ingen decideret uddannelse i faget. Uffe Bodeholt er uddannet på Forsikringshøjskolen og har en fortid som revisor, regnskabschef og erhvervskonsulent. Hans første job i branchen var for et eksisterende detektivbureau i 1982, men det var først for syv år siden, at han for alvor startede sit eget bureau. Lasse Clausen, hvis virksomhed også er medlem af FDDE, arbejdede hos et detektivbureau et par år og har gået på forskellige kurser i udlandet, inden han for fem år siden blev selvstændig. Tabuet brydes Der kan være flere grunde til, at privat efterforskning ikke i højere grad er vundet frem herhjemme. Lektor og kriminolog Peter Kruize færdiggjorde i 2005 en undersøgelse af det private sikkerhedsmarked for Justitsministeriet. Han mener, at modstand fra fagbevægelsen kan være en af årsagerne. Derudover ser han en dansk tradition for ikke at gøre brug af privat efterforskning, da området længe har været tabuiseret. Ifølge Peter Kruize er stemningen dog ved at vende. - Jeg kan forestille mig, at de tendenser, der allerede var i gang, da jeg lavede undersøgelsen, fortsætter. Erhvervslivet begynder i stigende grad selv at tage hånd om deres problemer ved at benytte private detektiver. Det er blevet mindre tabubelagt, og når en virksomhed melder ud, at de gør det, så følger flere trop, fortæller Peter Kruize. I Danmark kan man, ifølge Peter Kruizes undersøgelse, dele privat efterforskning op i tre segmenter. Der er dels detektivbureauer og private efterforskere, og så er der erhvervsefterforskning i eget regi, hvor virksomheder har deres egen efterforskningsenhed. En tredje mulighed er “forensic accounting”, som er større revisionsfirmaer, hvor akademisk personale arbejder for erhvervskunder og politiet. To sider af medaljen Der er flere fordele for virksomheder ved at bruge privatdetektiver. De kan selv styre, hvad de indhentede oplysninger skal bruges til. Herefter kan de vælge, om de ønsker at politianmelde, eller om de hellere selv vil finde en løsning på problemerne. På den måde har virksomhederne mulighed for at styre, hvilke sager, der skal ud i offentligheden, og dermed undgå dårlig omtale i medierne. - For de fleste virksomheder er det ikke rart at få hængt den slags sager ud i offentligheden. På den anden side kan man selvfølgelig spørge sig selv, om det er en heldig udvikling, hvis samfundet ikke får kendskab til den type begivenheder, siger Peter Kruize. Han forudser, at vi, udover flere privatdetektivundersøgelser, i fremtiden vil opleve endnu flere interne undersøgelser i virksomhederne. - En af risiciene kan være, at der udvikler sig en slags “private justice”, der går uden om det offentlige system, og at en medarbejder for eksempel bliver afskediget udelukkende på baggrund af interne undersøgelser. Så der er to sider af medaljen, siger Peter Kruize. Svindlere i branchen I Danmark eksisterer der kun omkring fem privatdetektivbureauer, der reelt kan leve af deres forretning. På nettet og De Gule Sider findes der dog langt flere bureauer, men branchefolk opfordrer folk til at være forsigtige. - Hvis man vælger at hyre et detektivbureau, er det vigtigt, at man får en personlig samtale med en konsulent fra bureauet og eventuelt en ordrebekræftelse eller en anden form for kontrakt, for der er svindlere imellem, og sådan er det bare, siger Lasse Clausen. Formanden for FDDE, Uffe Bodeholt, lægger vægt på, at det er sikkert at vælge en privatdetektiv fra deres forening, hvor bureauerne skal opfylde visse krav for at blive optaget. Firmaerne skal have været momsregistrerede i mindst to år, have relevant uddannelse og ren straffeattest. Hvis man er selvstændig agent, kræver FDDE en anbefaling fra et medlemsbureau. Peter Kruize påpeger også, at der i den private efterforskningsbranche kan blive overskredet beføjelser og lovgivning, så han opfordrer folk til ikke bare at gå efter den første og bedste hjemmeside. Flere typer Peter Kruize forudser, at vi i fremtiden vil opleve et større fokus på privat sikkerhed og efterforskning i Danmark. Men han mener, at udviklingens omfang er afhængig af, om der kommer en organisation, der i højere grad kan samle privatdetektiverne. Derudover ser han også en åbning for andre typer af privat efterforskning. - Jeg forestiller mig, at vi ligesom i andre lande vil se mere til nye typer af erhvervsefterforskning, hvor der står mere professionelle virksomheder bag og ikke bare enkeltpersoner. Hvis branchen bliver mere organiseret, så vil privat efterforskning virkelig slå igennem, forudsiger Peter Kruize. Han peger igen på større revisionsfirmaer, som en mulig fremtidig medspiller. I FDDE forestiller Uffe Bodeholt sig dog en fortsat stigning i antallet af sager for hans og de andre medlemmers forretninger: - Med den efterspørgsel der er i branchen nu, er jeg sikker på, at den private erhvervsefterforskning går en professionel fremtid i møde.