Fjerritslev

Skytteklub indfører rygeforbud

Skiver på langdistancebane får mavebælter af gummi

FJERRITSLEV:Rygning i skytteforeningens lokaler forbydes i åbningstiden af hensyn til børn og andre. Sådan lød det eneste forslag, der kom til afstemning på generalforsamling, og det blev vedtaget med stemmer fra samtlige 12 deltagere. Foreningens indendørs baner i Han Herred Fritidsscenter samt det udendørs baneanlæg i Udklit med tilhørende opholdslokaler er alle i god stand, berettede formand Jens Peter Larsen. - Politiet har atter godkendt vor 15 m-bane, og 25 m-banen er blevet forsynet med et hegn ud mod parkeringpladsen. Træerne på voldene ved 50 m-banen er fældet, og på langdistancebanerne er skiverne nu forsynet med et mavebælter af gummi, så levetiden forlænges betydeligt. Vores køkken er igen i år blevet godkendt af Fødevareregion Nordjylland. - Vi har dog haft problemer med en mår på loftet. Den har gnavet ledningerne i stykker, og det betød en udgift på 5000 kroner. Trods denne uventede udgift viste regnskabet et overskud på 7500 kroner. Der er 95 medlemmer i Vester Han Herreds Skytteforening. Foreningen havde i 2004 tilmeldt 14 hold til skoleskydningen, og bl.a. Fjerritslev Skole, Han Herred Ungdomsskole og Sydthy Produktionsskole har gæstet skytteforeningen i forbindelse med idrætsdage og ryste sammen-ture. Der var genvalg til formand Jens Peter Larsen, næstformand Per Vadmand og bestyrelsesmedlemmerne Ole Pedersen og Poul Jensen, fanebærer Marthinus Christensen og revisor Leo Christensen samt første suppleant Poul Erik Nielsen. Der var sidste år tre medlemmer på instruktørkursus i riffelskydning, fire på lederkursus og en på hjælpetrænerkursus.