Skytter får ja i Miljøstyrelsen

Afviser protester, men kræver ekstra information om skydeaktivitet til naboer i Onsild

HOBRO:Miljøstyrelsen er på vej med en afgørelse om skydebanen i Onsild Krat. De Danske Skytteforeninger får lov at bygge banen om og skyde løs. I hvert fald lægger styrelsen i et udkast til en afgørelse op til at stadfæste den miljøgodkendelse, som Hobro Kommune har givet til skydebanen, men som omkring 200 borgere i Onsild har protesteret i mod. Før Miljøstyrelsen sætter sidste punktum, har parterne mulighed for at komme med de sidste argumenter. På et punkt imødekommer den statslige myndighed borgerne. Den forlanger, at en liste over planlagte skydedage hvert år offentliggøres i den lokale presse eller på anden vis. På samme måde skal offentligheden og borgerne i Onsild have besked, hvis der laves om på skydeaktiviteten. På den måde véd naboerne besked om, hvornår de kan forvente skudlarm. Miljøstyrelse begrunder kravet om information med, at der har været meget fokus på skydebanen i Onsild, og at den øgede skydeaktivitet ”fortsat kan være svær at anerkende for mange beboere i området”. Aktivitet ikke relevant Netop omfanget af skyderi har været et af borgernes tunge argumenter. Der har været uenighed om, hvor meget Hjemmeværnet tidligere brugte banen. Naboerne påpeger, at det kunskete en halv snes gange om året, mens De Danske Skytteforeninger må skyde to gange om ugen og afvikle otte weekendstævner. Men her skærer Miljøstyrelsen igennem: Styrelsen slår fast, at miljøgodkendelse gives efter reglerne for nye skydebaner, der er skrappere end kravene til eksisterende skydebaner. Så længe skytterne kan leve op til disse krav, er det ikke relevant, hvor meget banen tidligere blev benyttet. Miljøstyrelsen bemærker dog, at klagerne meget vel kan få ret i, at der vil ske en mærkbar udvidelse af aktivitetsniveauet på banen i forhold til Hjemmeværnets anvendelse. Men samtidig understreger styrelsen, at banen vil blive bygget om med yderligere støjdæmpning, så der vil ske en betydelig reduktion af støjen. Skytterne i Onsild Krat får kun lov til dagskydning max. to dage om ugen, mens der normalt tillades tre dage om ugen til den slags skydebaner. Desuden skal våbnene hvile i hele juli måned, ligesom al skydning indstilles senest ved solnedgang. Erstatning til skytter De Danske Skytteforeninger har bedt Miljøstyrelsen om at skynde sig med en afgørelse. Skytterne har udsigt til en erstatning fra staten i forbindelse med, at Hørby Skyttekreds’ bane i Hørby Plantage blev nedlagt som følge af motorvejsbyggeriet. Men pengene kan kun udbetales, når der er dokumenterede udgifter til en ny skydebane, og dette skal ske senest i 2004. Birgit Kristiansen fra Miljøstyrelsen oplyser, at styrelsens afgørelse måske kan påklages til Miljøankenævnet. - Men kun større eller principielle afgørelser kan påklages. Det er Miljøklagenævnet selv, der afgør, om sagen er større eller principiel, siger Birgit Kristiansen.