EMNER

Skytternes Arne gik efter 33 år

Aalbæk Skyttekreds har fået ny formand

AALBÆK:- Som I kan se af dagsordenen for generalforsamlingen, er det min sidste beretning, men der har jo også været en del siden jeg startede. Hvad der er sket i de 33 år, som jeg har været formand, vil jeg ikke komme ind på, for så kommer vi ikke hjem i aften. Så jeg vil holde mig til, hvad der er sket i det forløbne år. Således indledte Arne Jensen sin sidste beretning for formand for Aalbæk Skyttekreds, men vi har nu ikke tænkt os at lade ham bestemme, om der skal fortælles mere om de mange år som formand. Det er i sig selv enestående, at én mand har siddet på en formandspost som ulønnet leder i 33 år. Han blev valgt ind i skyttekredsens bestyrelse i 1970 og blev to år senere formand. Samme år kom Tage Sørensen ind i bestyrelsen, og han er nu også stoppet efter 33 år i bestyrelsen. - Vi skifter jo ikke så meget ud i vores forening. Vi har vist i alt haft et par håndfulde formænd. Jeg sagde for et år siden, at nu er det slut for mig, og jeg vil herigennem gerne sige mange tak for godt samarbejde med alle og et stort held og lykke med arbejdet til den nye formand, siger Arne Jensen. Ny mand for enden af sigtekornet i Aalbæk Skyttekreds er Steen Larsen, som har været med i foreningen siden 1975 og har siddet i bestyrelsen i 10 år. - Jeg glæder mig til opgaven og vil på skyttekredsens vegne gerne takke Arne for et flot stykke arbejde i rigtig mange år. Vi er jo en lille god forening, som har plads til flere skytter. Nye kan bare møde op på skydebanen i hallen hver mandag og torsdag klokken 19, siger Steen Larsen, der i parantes bemærket selv er en af de skrappe skytter. Arne Jensen kan med god samvittighed trække sig tilbage, men han fortsætter dog som foreningens fanebærer. - Jeg har haft nogle gode år i skyttekredsen, hvor der er sket meget i de år, jeg husker. Jeg var som dreng i 1943 med til at bygge klubhuset på banen ved Knasborg Å. Den bane fik foreningen i 1902. Da den daværende Raabjerg-Hallen, som nu hedder Aalbæk Idrætscenter, stod færdig i 1970, var også vores første indendørs skydebane klar til brug - vores 15 meter bane. - Senere kæmpede vi længe, hårdt og forgæves for at få lov at lave skydebane et andet sted i kommunen, men det lykkedes ikke, så vi bliver, hvor vi er. - Sportsligt har vi altid haft flotte resultater, og vi har som regel altid et par skytter med til DM på amtshold på både 15 meter og 200 meter bane, fortæller Arne Jensen. Han har været med til at fastholde en række gode traditioner. - Jeg kan da nævne vores årlige grillaften på 200 meter banen, som igen i 2004 var en fin aften med cirka 40 deltagere, selv om vejret ikke var med os, så vi måtte sidde inde og spise det grillede. - Jeg vil heller ikke undlade at fortælle, at vi igen i år har været heldig med vores ansøgninger. Vi har fra Skagen Kommunes anlægspulje efter indstilling fra Idrætssamvirke fået 16.000 kroner til ny skivedømmemaskine. Og fra Spar Nord Fonden har vi fået 3.500 kroner til hjælp for indkøb af nyt Anschutz gevær. Og det siger vi tak for. - Rådhus- og Launis skydningen holdes stadig i hævd. og det var i 2004 et par fine aftener med 15 deltager fra rådhuset og 32 fra Launis. Jeg kan nævne, at i år havde vi rykket datoerne frem for disse skydninger, så vi forleden havde en fin aften med Launis, hvorimod skydningen med personalet på rådhuset måtte aflyses på grund af for lidt tilmeldinger. Selv om disse skydninger ikke giver den store medlemstilgang, giver det da en vis PR for skyttekredsen, fastslår formanden. Kristi Himmelfartsdag er fast feltskydningsdag på aalbækkernes 200 meter bane, og 2004 var heller ikke nogen undtagelse. - Vi havde igen en fin dag, hvor der blev gjort alt for at ramme skiver, der var små og enkelte på længere afstand end de normale skiver. Nok har Arne Jensen været inde på megen nostalgi i denne afskeds-snak, men der sker da også nyt i skyttekredsen. - I hallen findes nu en hjertestarter, og vi har fra Aalbæk Skyttekreds haft kassereren Jette Jensen og den nye formand Steen Larsen på kursus, men vi håber selvfølgelig ikke, der vil blive brug for den. Arne Jensen vil nu bruge mere tid på sin tre år gamle store interesse - golf på Hvide Klit dejlige baner i Bunken.