Slå autorefleks fra

29.12. er formanden for Dansk Fjernvarme Uffe Bro ude med riven efter det prøvehus, vi har renoveret i Hyldespjældet i Albertslund til CO2-neutral standard.

Standarden er opnået ved at efterisolere huset, med nye super-lavenergi-vinduer, solfangere, genvex, solceller, mini vindmølle og en varmepumpe, der genbruger varmen i spildevandskloakken. Alt i alt har det muliggjort at koble huset af fjernvarmen. Men det er økonomisk helt hen i skoven, bare for at slippe af med fjernvarmeregningen, mener Uffe Bro - og det har han da fuldstændig ret i! Imidlertid er formålet ikke kun at slippe af med fjernvarmen. Prøvehuset er en del af et større projekt, hvor i alt ni prøvehuse i Albertslund renoveres. Boligerne har nået en alder, hvor de trænger til en kærlig hånd og ved den lejlighed, skal de naturligvis også energioptimeres. De otte af prøvehusene skal fortsat være forsynet med fjernvarme. Men nu er det jo også sådan, at de huse vi renoverer i dag skal stå i 40-50 år, inden de igen får en overhaling. Og hvem tør lægge hovedet på blokken og sige, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til energiforsyning, opvarmning, økonomi og klimapolitik i den tidshorisont. Hvem ved, om det der er økonomisk mest fornuftigt i dag, også er det eneste saliggørende om 20 år? Måske er energipriserne eksploderet. Måske er der ikke nok biomasse til, at den også kan bruges som brændsel. Måske tvinger klimaforandringerne og dens følgevirkninger os til drastiske ændringer. Måske er vi til den tid så energieffektive, at det ikke længere er hensigtsmæssigt med to energisystemer ind i vores huse (varme og el), men vi kan nøjes med et. Sikkert er det imidlertid, at vi til den tid har brug for meget mere Vedvarende Energi. Alt i alt har vi derfor valgt, med det ene prøvehus, at gå hele vejen. Vi har fået udviklet en masse ny teknik, nye præfabrikerede elementer og nye metoder for at gøre det CO2-neutralt. Hvad meromkostningerne herfor har været, ved vi ikke endnu, men det har vi forhåbentlig et tydeligere billede af, når alle 9 huse er færdige. Sigende for projektet er vel også, at både Velux, Rockwool og Danfoss deltager som meget engagerede partnere. De bruger husene som en slags fuldskala laboratorium for udvikling af deres fremtidige produkter. De ved jo godt, hvad de skal leve af i fremtiden. En anden partner er Albertslund fjernvarmeværk, der endda også er en af de store økonomisk bidragydere. Så helt farlig for Dansk Fjernvarme kan det vel ikke være. Derfor er autorefleksen fra fjernvarmeformanden da også ekstra ærgerlig - se dog perspektivet i stedet! Det er faktisk et ganske interessant og samfundsansvarligt projekt.

Forsiden