EMNER

Slå hårdere ned på kriminelle

Der er sket meget siden tidernes morgen.

Der har bl.a. være sten-, jern-, og bronzealder. Det har med tiden udviklet sig til moderne tekniske redskaber, som vi alle er glade for. Desværre er der også mange andre ting, der er fulgt med udviklingen, som vi er knap så glade for. Her tænker jeg på tyveri, vold, hærværk, svindel, bolighajer og meget andet, som vores folkevalgte ikke rigtigt tør eller kan gøre noget ved. Vores justitsminister Lene Espersen står dog ganske vist frem en gang imellem og siger, at nu skal der gøres noget. Men det er jo bare tom snak, det er der efterhånden mange, der har fundet ud af. Derfor bliver det værre og værre dag for dag. Nu skal Lene Espersen selvfølgelig ikke have hele skylden. Vi ved jo alle, at der er mange forskellige meninger inden for de mange partier, også inden for hendes eget parti og i befolkningen er der endnu flere. Så jeg forstår godt, at det kan være vanskeligt, og der opstår store problemer, når de inden for deres egne rækker ikke kan blive enige og samtidig også skal lytte til befolkningens mange forskellige meninger - både gode og dårlige. Jeg forstår bare ikke, at det ikke er gået op for dem, at de fleste almindelige danskere, som opfører sig ordentligt og passer deres ting, og som har respekt for andres ting og sager, at de ikke kan se, at der er noget helt galt - det er jo disse almindelige danskere, der er ofrene og må betale gildet. Det, vi i Danmark i dag har brug for, er en stærk håndfast regering, der på en ærlig og retfærdig måde gør sit lands befolkning opmærksom på, at fra nu af bliver der slået hårdt ned på al kriminalitet og dem, der har tendenser i den retning. Så kunne det jo være, at de ville tænke sig om en ekstra gang, det gør de ikke i dag, de ved godt, at det er begrænset, hvad der sker dem. Derfor hårdere straf når de ved at hammeren slår hårdt, så bestemmer de jo selv om de vil løbe risikoen. Det skal bemærkes, at alle ubevidst kan komme til at foretage sig noget, som ikke er i overensstemmelse med loven, det er nu en helt anden sag, hvor der findes en mildere dom. Men vi står os bedst med at bestræbe os på at holde landets love. Det gælder alle, også dem indenfor Christiansborgs mure. Men desværre lever vi i en tid, hvor vi kan forvente os alt, som ikke er af det gode. Det gør folk utrygge og forvirrede. Stenalderens tid er for længst forsvundet. I dag kan vi kalde det forvirringsalderen, som er ved at gå over i panikalderen. Så til alle dem, som har et ønske og stræber efter en politisk karriere, vil jeg sige: ¿Tænk jer om, overvej om I kan løfte opgaven - er I i tvivl, så hold jer væk¿. Vatnisser inden for det politiske har vi nok af. Det vil være en glæde den dag, vi med ren samvittighed kan bruge ordene: Kære højtærede minister.