Slå hul i uligelønnen

STREJKE:Kære Kirsten Jørgensen. Du beder mig i et læserbrev (25.4.) om at gribe i egen barm, når jeg argumenterer så stærkt for, at den igangværende strejke blandt FOA's medlemmer også handler om at slå hul på uligelønnen mellem de traditionelle kvindefag og de traditionelle mandefag. Det gør jeg gerne, men jeg tror, at der måske kan foreligge en misforståelse omkring forhandlingerne om overenskomsten for social- og sundhedspersonale indenfor Kommunernes Landsforenings område. Kommunernes Landsforening (KL) ønskede i de afsluttende forhandlinger om netop denne overenskomst at anvende ekstra penge på de nye uddannelser ¿ social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Efter vores beregninger ville KL's forslag kunne give ganske betydelige lønstigninger, nemlig 4300 kr. om måneden i løbet af de næste tre år. I den forbindelse har jeg rost KL for at have set skriften på væggen i forhold til de massive rekrutteringsproblemer på ældreområdet, som kommunerne er godt på vej ud i. Vi afviste imidlertid forslaget. Det ville nemlig kun være hver fjerde social- og sundhedshjælper og -assistent, som ville få denne lønstigning. De resterende ansatte i disse to faggrupper, ville få langt mindre ¿ i kroner og øre ned til omkring det halve. Og så ville de tidligere uddannelser skulle betale regningen i form af langt lavere lønstigninger. Det ville gælde hjemmehjælpere, sygehjælpere og plejehjemsassistenter, beskæftigelsesvejledere. Det er derfor, at jeg har sagt, at retningen i KL's tanker om en ny lønmodel var rigtig, men at forslaget ikke var godt nok. De mange skulle simpelthen betale for de få. I antal ansatte ville det være 12.000, der ville få den høje lønstigning, mens resten af de 80.000 ansatte i ældreplejen skulle betale regningen. Derfor er det nok snarere Mads Lebech, der skal gribe i egen barm. Det var nemlig kommunerne, som ikke vil være med på vores krav om mandeløn til kvindefag til alle faggrupper i ældreplejen.