Slå ikke Søren Ventegodt ihjel

Søren Ventegodt er en dygtig læge, der kommer med et vigtigt alternativ til piller. Lad ikke psykiaterne og Ekstra Bladet slå ham ihjel.

Vi er en gruppe på 32 af Søren Ventegodts patienter, som finder det nødvendigt at henvende os til offentligheden på den her måde. I har sikkert læst eller hørt om den kampagne, som Ekstra Bladet, med hjælp fra DR, har kørt mod Søren Ventegodt, hvori han er blevet beskyldt for at befamle sine patienter, slå dem og nedværdige dem. Søren Ventegodt er på Ekstra Bladets forsider blevet kaldt "Dr. Klam" og andre nedværdigende navne. Efter en serie af sådanne artikler gik Sundhedsstyrelsen ind i sagen og fratog Ventegodt hans lægeautorisation og meldte ham til politiet - uden en nærmere undersøgelse og uden, at der foreligger én eneste patientklage. Endvidere mener Sundhedsstyrelsen med udgangspunkt i Ekstra Bladets fremstilling af ham, at Ventegodt ikke er egnet til at være læge. Vi er fuldstændig fortørnede over denne behandling, som er i strid med grundlæggende principper om retssikkerhed i vores samfund; At man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist. Endvidere er vi målløse over, at Sundhedsstyrelsen på grund af skriverier i en boulevardavis kan fratage en læge, der har hjulpet så mange patienter, hans lægegerning, uden at én eneste patient bevisligt er blevet skadet. Beslutningen er blevet truffet uhørt hurtigt, så hurtigt at forvaltningsloven er blevet overtrådt, og ombudsmanden nu har bedt Sundhedsstyrelsen om at se til, at de overholder de foreskrevne regler. Efter vi har fundet ud af, at EkstraBladets kampagne er startet af nogle psykiatere fra Rigshospitalet, der har henvendt sig til Ekstra Bladet, harvi god grund til at tro, at der bag dette åbenlyse karaktermord på Søren Ventegodt ligger nogle interesser, som intet har med god lægeetik at gøre. Det er nemlig velkendt, at psykiaterne fra Rigshospitalet i årevis har været i konflikt med Ventegodt omkring deres forskellige videnskabelige opfattelse af behandling af psykisk syge. Denne videnskabelige konflikt er sådan set sund - bare ikke når den er uforenelig med grundlæggende principper i voressamfund. Visse af os har på egen krop oplevet, hvad den videnskabelige stridomhandler: Hvorvidt svære følelser skal undertrykkes med psykofarmaka eller afhjælpes ved at komme op til overfladen og bearbejdes. Vi har prøvet begge behandlinger, og har erfaret, at kun terapi, der tager udgangspunkt i følelserne, hjælper. Hos Søren Ventegodt har vi fået professionel og yderst effektiv behandling, som har ført til, at de fleste af os i dag kan leve et normalt liv. Nogle af os har fået den omstridte vaginal akupressur, som af Ekstra Bladet og DR er blevet udlagt som seksuel udnyttelse af patienterne. Ingen af os er blevet krænket, men tværtimod hjulpet. Absolut ingen i den danske presse vil tale med os patienter, der er blevet hjulpet af Ventegodt - heller ikke Sundhedsstyrelsen. Det er mærkeligt. For hvis man mener, at Ventegodt er en farlig psykopat, hvorfor vil man så ikke tale med "ofrene"? Vi vil derfor bede om hjælp til at afdække den skueproces, der er sat igang. Vi har meget brug for Ventegodts alternativ til psykiaternes piller. Lad derfor ikke psykiaterne og Ekstra Bladet slå ham ihjel.