Slå ledige forsvarsjob op

Nordjysk MF’er undrer sig over tal fra minister

FREDERIKSHAVN:Når Forsvaret mangler 890 medarbejdere, kan det undre, at der ifølge personeltjenestens hjemmeside kun er opslået henved 60 ledige civile og militære job til omgående besættelse. Det undrer det nordjyske folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S). - Jamen, så slå da de job op. Hvordan kan forsvaret køre rundt med så mange færre ansatte end planlagt, spørger Bjarne Laustsen og efterlyser i et paragraf 20 spørgsmål til forsvarsminister Søren Gade (V), hvorfor de øvrige tilsyneladende 830 ubesatte stillinger ikke er opslået ledige. - Der er to ting i det her. Forsvaret skal køre efter de normeringer, som der var enighed om i forsvarsforliget. Jeg afventer stadig ministerens lovede redegørelse over fordelingen geografisk og på tjenestesteder af de ledige stillinger. Det andet er, at forsvarsministeren jo også har oplyst, at der samtidig er et overskud på 90 civile medarbejdere, fordi de ikke har de nødvendige kvalifikationer til de nye job. Hvorfor bruges der så ikke kræfter på at omskole dem, der allerede har tjent Forsvaret i lang tid, fremhæver Bjarne Laustsen. Af et skriftligt svar fra Søren Gade til Bjarne Laustsen i sidste uge fremgik, at manglen på de 890 skal ses i forhold til den aftalte implementering af forsvarets nye struktur i 2005-2009, og at det er søværnet med 450 af stillingerne, der er hårdest ramt. På de to største søværnsinstallationer i Frederikshavn, Operativ Logistisk Støttecenter Nord på flådestationen, er der en mangel på 45 ud af 246 militære ansatte, omfattende officerer, sergenter og teknisk faguddannet personel. I det sejlende værns 1. eskadre med base i Frederikshavn er manglen af personel langt mindre udtalt end i Korsør, oplyser eskadrens chef, kommandør Peter Stehr. Uden at have tallet lige på hånden siger han dog, at han også mangler officerer, sergenter, og primært konstabler og menige inden for de tekniske uddannelser. - Men vi løser vores opgaver, siger Peter Stehr.