Slå myterne ihjel

Vi omgiver os med en forbistret masse myter. I en lang række sammenhænge går vi rundt og bekræfter os selv og hinanden i misopfattelser, som på ingen måde er til gavn for regionen, dens befolkning, dens virksomheder eller ret meget andet.

Steen Bjerre

Steen Bjerre

Måske det er en naiv betragtning, men skulle vi ikke se, om 2012 kan bruges til at slå et par af de mest sejlivede myter ihjel? Her er de. Og her er fakta, som - inden noget gør dét til en myte - er baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik, Social- og Indenrigsministeriet, Vækstforum Nordjylland, Aalborg Kommune, Aalborg Universitet/Institut for Mekanik og Produktion og Erhverv Norddanmark. Myte 1: Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Fakta: Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det, vi beskæftiger os - mest - med. Faktisk har Nordjylland målt på antal fuldtidsansatte forholdsmæssigt flere beskæftigede på industri-, råstofudvindings- og forsyningsvirksomheder og inden for byggeri og anlæg, end resten af landet har. Og der er også flere beskæftigede inden for offentlig administration, undervisning og sundhed end i Danmark som helhed. Myte 2: Nordjyderne render rundt og klipper hinanden, for der er slet ikke arbejde nok til dem alle sammen. Fakta: Forkert! Arbejdsløshedsprocenten i Nordjylland er på niveau med landsgennemsnittet. Og befolkningsandelen i arbejdsstyrken er også på niveau, når Nordjylland sammenlignes med Danmark som helhed. Myte 3: Nordjyder er dårligere uddannet end resten af landets befolkning. Fakta: Både-og. Der er ikke helt så mange med mellemlang eller lang videregående uddannelse som i resten af landet, men med hensyn til kort videregående uddannelse ligger Nordjylland på niveau - og der er flere faglærte. Udviklingen over de seneste 10 år viser desuden, at der forholdsmæssigt er kommet flere ufaglærte nordjyder gennem en uddannelse. Myte 4: Nordjyske skolebørn må sidde oven på hinanden i klasserne, og skolerne er meget større end i resten af landet. Fakta: Forkert! Mens den gennemsnitlige skole i Danmark har 382 elever, er tallet for Nordjylland 297. Og mens klassekvotienten er 20,7 for landet som helhed, er den 19,3 i Nordjylland. Myte 5: Den offentlige service er ringere i Nordjylland end i resten af landet. Fakta: Forkert! Ifølge Social- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal ligger det nordjyske serviceniveau generelt over landsgennemsnittet - og det samme gælder for det såkaldte skat/service-forhold. Myte 6: Nordjyderne har ikke så mange penge som andre danskere - det er nok derfor, de har det så svært med momsen. Fakta: Forkert! Både for Danmark som helhed og for Nordjylland ligger den disponible indkomst på godt 134.000 kr. pr. indbygger. Men det er rigtigt, at der har været mindre at gøre godt med i Nordjylland - for eksempel var tallene i 1999 knap 95.000 kr. for hele landet og knap 89.000 kr. for Nordjylland. Myte 7: Nordjyder er enten tudsegamle mænd og koner eller ynglinge, der ikke er klar til arbejdsmarkedet endnu. Fakta: Forkert! Antallet af erhvervsaktive i Nordjylland ligger på niveau med resten af landet. Myte 8: Nordjyderne tjener deres penge ved at sælge æg ved stalddøren og snyde de tyske turister. Fakta: Forkert! Næsten halvdelen af den samlede omsætning i Nordjylland skabes i handels- og transportvirksomheder, mens industri-, råstofindvindings- og forsyningsvirksomheder skaber næsten en tredjedel.