Slår græs på hjemmebane

Kommunens fodboldbaner skal slås efter behov. Det bliver klubbens eget ansvar

Mogens Brag (V) er glad for løsningen.Foto Carl Th. Poulsen

Mogens Brag (V) er glad for løsningen.Foto Carl Th. Poulsen

Når græsset begynder at gro til foråret, skal lokale fodbold og idrætsfolk ud med græsslåningsmaskinen eller sørge for at hyre andre til at slå græsset på klubbens boldbaner. - Det tror jeg klubberne bliver glade for. De ved jo bedst, hvad behovet er, for at deres bane er velplejet. Formanden for Kultur og Fritidsudvalget Mogens Brag mangler dog et vigtigt element aftalen, - Vi ved ikke, hvad vi skal give klubberne i tilskud for at slå græsset. For hvad koster det at slå græsset på en boldbane? spørger Mogens Brag. Da der er tale om en forhandling mellem kommunen og klubberne, ønsker Mogens Brag ikke at komme med et bud på, hvad de frivillige foreningsfolk kan få i støtte af kommunen fra næste år. - Vi vil dog indrette aftalerne således, at hvis klubberne ikke bruger hele beløbet på at slå græs, så kan de beholde resten og anvende pengene til andre formål i klubben, forklarer Mogens Brag. Til gengæld ligger det fast, at der er indarbejdet en besparelse i forslaget. I 2012 skal der spares 500.000 kroner på kontoen til pleje af de grønne arealer og fra 2013 regner kommunen med at spare en million kroner på denne konto indenfor idrætten. Hidtil har det været kommunens Park og Vej afdelingen, der stod for pleje og vedligeholdelse af boldbaner og idrætsanslæg. - Nu skal vi også have på plads, hvilken stand, vi forventer boldbanerne har, så plejen af banerne rundt om i kommunen bliver ordentlig siger Mogens Brag. Alle klubberne vil blive indkaldt til møde, og der bliver nedsat en arbejdsgruppe omkring græsslåningen.