Retspleje

Sladrehank hos Aalborg Politi endnu ikke fundet

AALBORG:En mere end et år lang intern efterforskning af nogle betjente hos Aalborg Politi for at lække fortrolige oplysninger til rockere og andre i byens kriminelle miljø ser nu ud til at ende med, at der ikke bliver nogen sag mod i hvert fald de tre betjente. Fordi det ikke kan slås endeligt fast, at de har forsynet den kriminelle underverden med oplysninger om politiets arbejde. Advokat Torben Koch, København, der er beskikket for en af betjentene, har fået oplyst fra Statsadvokaturen, at man forventer sagen afsluttet inden sommerferien. - Det kan jeg kun tolke som et klart signal om, at der ikke bliver nogen sag mod min klient. Han har da heller aldrig selv været hørt i sagen. Og når der ingen sag bliver, betyder det, at der ikke er fundet noget at udsætte på min klient. Han har altså ikke været læk til Aalborgs rockere og kriminelle miljø, siger advokat Torben Koch. Yderligere tre betjente har været i søgelyset. De to ved, at deres navne er blevet nævnt, når betjente fra rejseholdet, der har forestået de mange afhøringer for Statsadvokaten, har nævnt dem. Det fik de to oplyst og kontaktede derfor advokat Torben Koch. Hans henvendelse til Statsadvokaturen om at blive beskikket for de to, fik dog den afgørelse i retten i Aalborg, at der ikke var behov for at forsyne de to betjente med en beskikket advokat. - Det betyder, at de to betjente blot er blevet nævnt, men ikke reelt udsat for hverken mistanke eller efterforskning, siger Torben Koch. Den fjerde betjent skulle angiveligt være genstand for egentlig efterforskning, men har dog ikke en beskikket advokat. Han har efter eget valg kontakt til en Aalborg-advokat, der fra sidelinjen søger at sikre, at efterforskningen af betjenten forløber, som den skal og ikke skader betjenten og dennes familie unødigt. Den pågældende advokat bekræfter overfor NORDJYSKE, at han varetager en mistænkt betjents interesser, uden dog at være beskikket. Men han ønsker ikke sit navn oplyst i sagen. For alle de fire betjente gælder det, at den omfattende efterforskning og udspørgning om dem, både blandt deres kolleger og i byens mindre lovlydige miljø, kalder på fordømmelse. Både fra advokat Torben Koch og betjentenes tillidsmand, Børge Nielsen. -Det er ren Kafka, at mennesker kan efterforskes så omfattende som i dette tilfælde, uden på noget tidspunkt at få en formel orientering om, at det foregår og uden overhovedet selv at blive hørt i sagen. Det burde ikke kunne ske i et retssamfund, siger advokat Torben Koch. Tillidsmand Børge Nielsen er helt enig med ham. -Det er dybt utilfredsstillende, og vi er meget oprørte over, at det er foregået, som det er. At betjentene, kun fordi de hører det ad andre og ofte meget snørklede kanaler, får oplysninger om, at de er under mistanke for illoyalitet og kriminel adfærd. Det burde ikke kunne være tilfældet, siger Børge Nielsen. Når sagerne formelt er afsluttede, vil han og Aalborgs politibetjente afklare, om forløbet skal have konsekvenser og i givet fald hvilke. Politimesteren i Aalborg, Flemming Kjær, ønsker ikke at kommentere sagen. Eller det at der kan ende med ikke at være nogen sag overhovedet. -Jeg afventer en formel besked fra Statsadvokaten, når undersøgelsen er endeligt afsluttet, siger Flemming Kjær.