Slæbekåg får premiere til muslingehøstfest i dag

Museumsinspektør Anders Bloksgaard i slæbekågen.

Museumsinspektør Anders Bloksgaard i slæbekågen.

LØGSTØR:Også i år bliver lydbilledet i kanalen akkompagneret af Limfjordsmuseets gamle motorjolle Ingas sindige tøffen. Onsdag morgen blev Inga søsat, men i år får den gamle dame en lillebroder med i søen. Efter en heftig arbejdsindsats er det nemlig lykkedes Limfjordsmuseets Historiske Bådebyggeri at færdiggøre restaureringen af en gammel slæbekåg fra 1937. Der er ganske vist ikke meget romantisk søfartshistorie gemt i den nyistandsatte slæbekåg. Fartøjet er udviklet til at blive slæbt efter et andet fartøj - typisk et fartøj som Limfjordsmuseets pennalhus Nora. I Slæbekågen har man så typisk haft bundgarnspæle eller garn. Af samme grund har museet også valgt at lade være med at give kågen et fint pigenavn, som der ellers tradition. - Slæbekågen var et arbejdsfartøj i den yderste konsekvens, uden nogen muligheder for komfort eller lignende, og derfor har vi simpelthen bestemt at navnet ikke skal være andet end "Slæbekågen". Men at det er en køn lille sag kommer man nu ikke uden om, siger museumsinspektør Anders Bloksgaard. Nye og flere opgaver - Slæbekågen passer i øvrigt som hånd i handske til museets ambitioner. Vi vil og skal tilbyde både borgere og turister langt flere oplevelser på Limfjordsmuseet. Og intet er mere oplagt, end at tage folk ombord i en sejlende museumsgenstand, for derefter at drage ud på Limfjordsmuseets bedste museumsgenstand - Frederik den VII's Kanal. - Imidlertid har vi haft det problem, at Ingas lille størrelse har begrænset realiseringen af museets ambitioner. Men med istandsættelsen af Slæbekågen bliver det nu muligt at transportere grupper - op ad kanalen, hvor målet er en kop kaffe i kanalbetjenthusene i Lendrup og eventuelt en tur rundt i det gamle svajebassin. Alt i alt en uforglemmelig oplevelse man ikke kan få andre steder end på Limfjordsmuseet i Løgstør, siger Anders Bloksgaard. Premiere Offentligheden får mulighed for at se Inga og Slæbekågen i aktion i dag, hvor de to fartøjer bliver muslingehøstfestens bindeled mellem muslingefabrikken i Aggersund og Løgstør. Det bliver en reel ilddåb for de to fartøjer, for ikke mindre end et halv ton muslinger og østers skal slæbes over fjorden. Lasten skal landes i den nyistandsatte havn ved dobbeltfyret, hvor jazzorkester og Muslingelaugets oldermænd kontrollere kvaliteten inden lasten forhåbentligt får lov til at gå videre op i byen i hestevogn. Inga og Slæbekågen sejler ind i den lille havn ved dobbeltfyret klokken 10.