Gudumlund

Slægten Schimmelmann

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Lindenborg Slot mellem Aalborg og Hadsund hed oprindelig Næs og stammer helt fra 1367 og blev ødelagt i 1524 under Grevens fejde. Den nuværende hovedbygning er fra 1583-1616. Elisabeth Svendsens barndomshjem er i dag lukket for offentligheden og kun beboet af en familie, der holder opsyn. Måske åbnes det en dag.ARKIVFOTO: Grete Dahl

{ Slægten Schimmelmann har været en af de rigeste i Danmark. I 1762 sendte Kong Frederik V bud efter den tyske storkøbmand Heinrich Carl Schimmelmann på grund af hans ry som finansmand. Han blev skatmester, rettede økonomien op, blev selv den rigeste mand i landet og blev adlet. I 1782 blev hans søn Heinrich Ernst gift med Charlotte. Han var finans- og handelsminister 1784-1814. Ægteparret var centrum for de indflydelsesriges selskaber - ofte med udenlandske gæster. Hendes indflydelse var særlig stor indenfor især kulturlivet, ligesom skolerne havde begges bevågenhed. Slægten fik Lindenborg og Gudumlund, som blev de første godser med skoler. Familien havde selv 1000 slaver, men var blandt dem, der arbejdede for slavehandelens afskaffelse. Slægten forblev blandt de mest indflydelsesrige i Nordeuropa. Først i 1922 blev Lindenborg helårsbopæl. Under Anden Verdenskrig var Heinrich Carl lensgreve Schimmmelmanns bror øverstkommanderende for de tyske tropper i Jylland. Det gav familien barske år efter krigen. Elisabeth Svendsen og hendes to ældre brødre voksede op på Lindenborg og delte værelse med Den Grå Dame, spøgelset efter Sofie Amalie Lindenov, der gav navn til slottet og som efter sigende skulle have fået sin mand, Claus Daa, slået ihjel og selv have lidt en grufuld død. Elisabeth Svendsen ejer i dag Lindenborg Slot sammen med Den Schimmelmannske Fond. Udover slottet og dets jorde ejer fonden ca. halvdelen af Rold Skov, ca. 3900 ha, samt Rold Trælast og Rold Skov Savværk. Der er i dag ca. 130 ansatte. Slottet er i dag ubeboet bortset fra opsyn. Der er planer med slottet, men de er endnu ikke klar til offentliggørelse.