Slægtsforskere kan bruge uofficiel tælling

HJØRRING:Vendsyssel Historiske Museum har udgivet en revideret udgave en en befolkningstælling fra 1825. Folketællingen er ganske uofficiel, og den blev tilfældigt fundet i en protokol, som have tilhørt en selskabelig forening ved navn Klubben. Den var blevet oprettet i 1816, men allerede i 1818 blev den igen nedlagt på grund af manglende tilslutning. Syv år efter foreningens nedlæggelse blev protokollen anvendt til at notere en tælling af Hjørrings 1100 indbyggere. Det fremgår af protokollen, at det var by- og herredsfoged Selgen Poulsen, der forestod folketællingen. Man ved ikke, hvorfor han har skrevet den ind i protokollen, men tilsyneladende var han en af de ledende i Klubben og har måske beholdt protokollen. I 1993 blev selve folketællingen udgivet i forbindelse med Hjørring Bys 750 års jubilæum. - Så lå den der, og jeg tænkte, at det måske var en god idé at undersøge, om oplysningerne i den uofficielle folketælling overhovedet var troværdige, siger cand. mag. i historie Helle Thrane, som har haft det store arbejde med at sammenligne oplysninger i folketællingen med andre kilder. Det var den i hovedtrækkene. Hun har gennemgået brandforsikringsprotokollerne for Hjørring 1818-1827, 1828-1837 og sammenlignet med den officielle folketælling fra 1834. Helle Thrane har ved forskellige skrifttyper fået alle kildernes oplysninger ind i én oversigt, så det er lettere at se erhverv, navne og adresser. - Man kan for eksempel se, om en borger har skriftet erhverv, ligesom de nye oplysninger sætter navn på hustruer og børn også, forklarer Helle Thrane. - Folketællingen kan være til stor gavn for slægtsforskere for eksempel, siger lederen af Historisk Arkiv, Ruth Hedegaard. - Den uofficielle folketælling udfylder et hul mellem to officielle folketællinger fra henholdsvis 1801 og 1834. Derimellem er der et stort spring, så det er rart med den nye her, fortsætter Ruth Hedegaard. Hjørring havde i 1801 744 indbyggere. Antallet var vokset til 1100 i 1825. Den nye udgave af 1825-tællingen indeholder også et samtidigt Hjørring-kort. Her kan man se, hvor de navngivne borgere har boet. Her kan man også se, at der var en tendens til, at de med et borgerligt erhverv boede i Østergade og Algade, mens almisselemmer og arbejdsmænd boede på Pollene udenfor byen. "Befolkningen i Hjørring 1825 - en uofficiel folketælling" indgår i serien af Hæfter fra Historisk Arkiv, som er udgivet af Vendsyssel Historiske Museum. Der er indtil nu udgivet syv. Folketællingen er nummer fem i serien og kan købes for 130 kr.