Slagbænken gemte en skat

P.S. Krøyer hjalp Holger Drachmann, da Villa Pax blev udvidet i 1902

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Slagbænken indeholdt en masse papir, som både var angrebet af råd og sølvkræ. Foto: Bevaringscenter Nordjylland

SKAGEN:Der sprang et par champagnepropper i haven ved Drachmanns Hus i mandags, og det var med rigtig god grund. Da havde medarbejderne fra Bevaringscenter Nordjylland, konservator med speciale i grafik Jens Nymose og kustode Bente Nielsen netop fået overblik over, hvad der gemte sig i den store slagbænk i spisestuen i Drachmanns Hus. Og der var en skat, fortæller husets daglige leder, bibliotekar Hans Nielsen. Der var meget papir - og en femøre fra 1907 - i slagbænken. Det er nogle af papirerne, der er skatten. Det er to tegninger af Drachmanns Hus fra august 1902, hvor huset blev udvidet med et stort atelier mod øst. Krøyer hjalp Den ene tegning viser grundplan og indretning af det udvidede hus. Den anden tegning er med to farvelagte tegninger af henholdsvis sydsiden og nordsiden. - Begge tegninger er signeret af maleren P.S. Krøyer, og det vender helt op og ned på, hvad vi hidtil har troet, siger Hans Nielsen. - Vi har altid ment, at det var arkitekten Ulrik Plesner, som stod for mange bygninger i Skagen, og som arbejdede for andre af kunstnerne, der hjalp Drachmann med indretningen af huset på Hans Baghs Vej. - Men de to tegninger fra slagbænken viser, at det faktisk var Krøyer, siger Hans Nielsen. Fundet af tegningerne er så nyt, at man endnu ikke har fået sammenlignet den detaljerede indretning, som fremgår af den ene tegning, med gamle fotografier fra Drachmanns Hus. Så det vides ikke, om Drachmann helt fulgte Krøyers forslag. Derimod kan det umiddelbart konstateres, at tilbygningen ikke blev helt som på den farvelagte tegning. På tegningen er der to vinduer mod nord i atelieret, og de blev aldrig lavet. Punch Slagbænken gemte på en "stor bunke" papir og bøger, og blandt de øvrige papirer var en opskrift på en punch. Opskriften er håndskrevet af Drachmann. Den er ikke dateret, så det er uvist, til hvilken anledning den er lavet. - Men det er nok én, vi vil forsøge at lave til genindvielsen af huset næste år, siger Hans Nielsen. Tøjvask I slagbænken var, blandt gamle tidsskrifter og lignende, også en halv snes landkort med understregninger af bynavne og med forskellige håndskrevne notater. Desuden var der en stor notesbog med en hel del opskrifter, med skitser til balkjoler, med anvisninger på forskellige gymnastiske øvelser og endda med en anvisning på, hvordan den korrekte arbejdsstilling er, når man vasker tøj i en vaskebalje. Denne anvisning er illustreret med en blyantstegning. Gymnastiske øvelser - Vi ved, at Drachmann tænkte på sit helbred og på sin fysik. Der har altid været et par håndvægte i huset, og under arbejdet med at tømme det inden den gennemgribende restaurering har vi fundet flere håndvægte og en ekspander. De håndskrevne anvisninger på, hvordan forskellige gymnastiske øvelser skal udføres, er endnu et bevis på, at Drachmann gjorde meget for at holde sig i god fysisk form, siger Hans Nielsen. De spændende fund fra slagbænken bliver nu i første omgang kørt til Bevaringscenter Nordjylland, som skal foretage en meget nødvendig konservering. Angrebet af dyr - Slagbænken stod op ad den meget fugtige nordmur, og papirerne har taget en hel del skade. Der var råd i nogle af dem, og dyr - måske sølvkræ - har fået sig nogle gode måltider, siger grafisk konservator Jens Nymose. For Jens Nymose var fundet i slagbænken i øvrigt specielt velkomment. - Jeg er selvstændig som grafisk konservator, og jeg var egentlig blevet bedt om at hjælpe med at tage det faste inventar som for eksempel slagbænke i Drachmanns Hus ned. Der var ingen, der havde tænkt på, at der undervejs dukkede et værdifuldt fund op inden for mit speciale. - Så for mig er det faktisk lige så stor en skat, som det er for Drachmanns Hus, siger Jens Nymose. Kunne ikke åbnes Hans Nielsen mener, at det er første gang i de næsten 100 år, Drachmanns Hus har været museum, at slagbænken i spisestuen er blevet åbnet. - Vi har gennem årene forsøgt at få den op mange gange, men låget har siddet i spænd - formentlig på grund af fugt - og af hensyn til huset har vi ikke villet være alt for voldsomme de gange, vi har forsøgt, siger han. Arbejdet med at tømme Drachmanns Hus for alt inventar, både det løse og det faste, skal være færdigt med udgangen af maj. Derefter går håndværkerne i gang med det omfattende restaureringsarbejde på selve bygningen. Her skal man blandt andet have taget hele den lange mur mod nord ned og bygge en ny. Den gamle mur er i meget dårlig stand, fordi der gennem mange år er trængt fugt op nedefra. Tidsplanen er, at alt skal være færdigt, så huset kan genindvies, når det i juni næste år er 100 år siden, det åbnede som museum.