Retspleje

Slaget om politikredsene er tabt

Kommuner opgiver at bevare politikreds - strides nu om retskredsene

VENDSYSSEL: I flere år har Frederikshavn og HJørring kæmpet om at blive hjemsted for en kommende fælles politikreds i Vendsyssel. Nu har Hjørrings borgmester Bent Brown(S) ændret holdning og accepterer, at ledelsen af det nordjyske politi formentlig samles i Aalborg. I et høringssvar fra Vendsyssel Udviklingsråd (VUR), om den kommende politi og retsreform, har kommunerne valgt at nedtone modstanden mod en stor nordjysk politikreds. - Man kan godt sige, at jeg har ændret holdning. Men når antallet af kredse skæres ned fra 54 til 12, så ligger det i kortene, at der ikke bliver bevaret en politikreds i Vendsyssel, siger Bent Brown, der heller ikke længere mener, at konsekvenserne bliver så alvorlige som han tidligere har frygtet. - Det drejer sig kun om den øverste ledelse, og det er underordnet om politimesteren sidder i Aalborg. Det vigtigste er, at vi bevarer en døgnåben politistation i Hjørring. Alt tyder også på, at anklagemyndigheden bliver i Hjørring, siger Bent Brown. Strid om retskredse Istedet for politikredsene har kommunerne nu vendt blikket mod truslen om at miste retskredsene og domstolene. Forretningsudvalget i VURhar i høringssvaret til Justitsminister Lene Espersen skrevet, at retskredsene i Frederikshavn og Hjørring skal bevares. - Det er bl.a. meget vigtigt for advokatstanden i byen. Ellers risikerer vi, at advokaterne flytter med til Aalborg, siger Bent Brown. Men forretningsudvalget i VUR, hvor Brønderslev i øjeblikket ikke er repræsenteret, har ikke nævnt retten i Brønderslev, som i dag også er en selvstændig retskrds. - Det er meget utilfredstillende, at VUR kun fremhæver Frederikshavn og Hjørring, mens de helt har overset Brønderslev, siger fungerende borgmesterKarsten Frederiksen (K). Derfor har Brønderslev Kommune selv skrevet et brev til Lene Espersen, hvori der argumenteres for, at en fælles retskreds i Vendsyssel med fordel kan placeres i Brønderslev. -Selvom vi også er medlem af VUR, så spiller forret ningsudvalget overdommer og har helt forbigået vores synspunkter, siger Karsten Frederiksen. Brønderslev ville være et oplagt hjemsted for en fælles retskreds, fordi byen ligger helt centralt i Vendsyssel, pointerer kommunen. Bent Brown, der er medlem af forretningsudvalget i VUR kalder Brønderslevs reaktion for forståelig, men henviser til, at et enigt udvalg står bag skrivelsen til ministeren. - Men det svækker vores kamp for at bevare retskredsene i Vendsyssel, at der nu kommer forskellige udmeldinger, siger Bent Brown, der frygter, at retskredsene samles i Aalborg. Politikredsene og retskredsenes fremtid afgøres i løbet af efteråret.