Vold

Slagsmål om genbrugsplads slut

Landsret afviser, at to byrådsmedlemmer var inhabile i afgørelse

VIBORG:Det årelange slagsmål om Hjørring kommunes genbrugsplads i Vrå, er nu uigenkaldeligt slut. Vestre Landsret har med en dom frifundet Naturklagenævnet. Samtidig har landsretten afgjort, at de to byrådsmedlemmer, Else Købstrup og Orla Ørnbøll, ikke var inhabile, da de i 2005 stemte for genbrugspladsens placering. Dermed er byrådets beslutning lovlig, og genbrugspladsen bliver liggende i krydset ved Saksagervej og Munkholmvej. Genbrugspladsens placering gav i 2005 anledning til masser af ballade og klager fra de omkringboende og Danmarks Naturfredningsforening. Nogle af beboerne mente, at de to byrådsmedlemmer måtte være inhabile, da de i sidste periode var udpeget til bestyrelsen for Affaldsselskabet Vendsyssel Vest - AVV - der står for driften af genbrugspladsen. AVV er et fælleskommunalt selskab og bestyrelsen består af medlemmer, udpeget af ejerkommunerne. Hjørring havde to medlemmer i bestyrelsen. Else Købstrup var formand, mens Orla Ørnbøll var menigt medlem. Stemte for Beslutningen om at lægge genbrugspladsen i Vrå blev truffet på et byrådsmøde 15. september 2005 med stemmerne ti mod otte. De to AVV-medlemmer stemte for, og hvis de havde været inhabile ville forslaget være faldet. Om inhabiliteten siger Vestre Landsret, at AVV er et fælleskommunalt selskab, der har til formål at varetage de affaldsopgaver, som kommunerne er pålagt. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra kommunerne, der skal påse, at opgaverne bliver løst korrekt. Derfor er der ikke fare for, at afgørelser i byrådet påvirkes af uvedkommende hensyn, og det er der heller ikke tegn på i denne sag, siger landsretten.