Slagsmål om regninger for motion på recept

Udvalgsformand vil hindre, at opgør mellem kommuner og region rammer patienter

Nyt motioncenter i Hjørring holder åbent hus.arkivfoto: Bente Poder
 Foto: Bente Poder

Nyt motioncenter i Hjørring holder åbent hus.arkivfoto: Bente Poder Foto: Bente Poder

Den nordjyske region og de ny kommuner er i vildt slagsmål om, hvem der fra nytår skal betale for ordningen med motion på recept, der gavner mange overvægtige og sukkersygepatienter. Nu er det amtet, der betaler, men i fremtiden mener regionen, at regningen må gå til de ny kommuner. Omvendt mener kommunerne, er det økonomiske ansvar ligger hos regionen. Ordningen involverer bl.a. fysioterapeuter. - Eftersom forløbene strækker sig over tre måneder, kan vi ikke efter 1. oktober sætte ny i forløb i gang. Hvis vi gjorde det ville vil økonomisk forpligte de ny kommuner til noget, som der ikke er truffet aftale om, siger direktør Lars Mathiesen, Region Nordjylland. - Det må være en misforståelse. Efter 1. januar er det regionens pligt at sørge for motion på recept. Det ansvar må regionen stå ved, ellers lover det ikke godt for fremtidige aftaler med Region Nordjylland, mener formanden for de ny nordjyske kommuner særlige kontaktudvalg, borgmester Egon Pleidrup (S), Morsø Kommune. Han mener, at amtet fortsat året ud har det økonomiske ansvar. Modsat er Lars Mathiesen ikke i tvivl om, at regionens udlægning er rigtig. - Men i sidste instans er det kun Sundhedsministeriet, der kan give en tolkning af det, siger Lars Mathiesen. Han håber, at der kommer en forholdsvis hurtig afklaring. Det gør formanden for amtets sundhedsudvalg Karl Bornhøft (SF) også. Han er ikke med i regionsrådet, men er formand for ældre-, sundheds- og handicapudvalget i Ny Hjørring Kommune. Han mener, at der fra amtet er sendt en forkert meddelelse ud til de praktiserende læger og til kommunerne om det økonomiske ansvar for ordningen med motion på recept. Det er sket uden hans viden. - Det er sket fejl, som, jeg ikke mener er acceptable. men den her diskussion må ikke gå ud over patienterne. Derfor får jeg sagen sat på dagsordenen for mødet på torsdag i amtets sundhedsudvalg, siger Karl Bornhøft. Ny Hjørring Kommune, hvor han er udvalgsformand, er i en særlig situation. Med nogle kommuner, mener amtet, at der er lavet en aftale, men i Hjørring er der gået brev ud til de praktiserende læger om, at de ikke efter 1. oktober kan henvise til motion på recept. - Hvis man vil stoppe med at henvise til motion på recept, så kræver det en politisk godkendelse. Men der har ikke været nogen politisk behandling af sagen, siger Karl Bornhøft. Han henviser til, at amtet i sagen i Ny Hjørring Kommune har henvendt sig til en embedsmand, der ikke havde kompetence til at træffe nogen afgørelse. Det erkender Lars Mathiesen: - Og det må man undskylde i Ny Hjørring Kommune, siger Lars Mathiesen. - Men det er Region Nordjyllands klare vurdering at et tilbud om Motion på recept ligger uden for det, der skal finansieres af regionerne. Jeg tror, der er en misforståelse omkring patientbegrebet. Det er kompliceret, men det er sådan, at den praktiserende læges patient er regionens ansvar, når det drejer sig om ydelser fra lægen. Når vi taler om motion på recept, så er det den praktiserende læge, der udskriver. Men selve ydelsen kommer fra andre faggrupper - bl.a. fysioterapeuter. Derfor bliver det kommunens ansvar. Karl Bornhøft er ikke i tvivl om, at der vil opstå flere lignende diskussioner mellem region og de ny kommuner om, hvem der på forskellige områder har det økonomiske ansvar.