Børnepasning

Slagsmål om rengøring for retten

Aalborg Kommune kræver, at ISS betaler 4,5 millioner kroner tilbage til kommunen fra dengang virksomheden i 2000 og 2001 gjorde rent i børnehaver, på skoler, på kontorer og i øvrige kommunale bygninger. Men nej, siger ISS. Kommunen skylder os 5,4 millioner kroner.

I flere år har parterne uden held forsøgt at nå til enighed. I dag mødes de i Vestre Landsret, der i første omgang skal afgøre, om der overhovedet kommer en retssag ud af det. Begge parter mener, at modpartens krav falder for forældelsesfristen. Opsigtsvækkende var det, da ISS selv opsagde rengøringsaftalen efter 14 måneder og med virkning fra 1. juni 2001. Det store multinationale selskab kastede håndklædet i ringen efter adskillige runder, hvor kommunen ikke var tilfreds med kvaliteten. Det var den største aftale herhjemme mellem en kommune og en privat virksomhed, parterne indgik pr. 1. april 2000. Men ISS endte med et underskud og et samarbejde, som aldrig kom til at fungere. Der var klager over manglende rengøring fra skoler, børnehaver og vuggestuer, fra forældre, ansatte og politikere. Aalborg Kommune og ISS kan dog godt blive enige om, at ISS skylder knap en million kroner, men ikke det fulde beløb på 5,4 millioner. Regningerne er betalt, men ved en fejl, siger advokat for Aalborg Kommune, Birte Rasmussen. - Fejlen blev opdaget, inden den sidste faktura kom, forklarer hun. ISS mener, at regningerne er gode nok. Tværtimod skylder Aalborg Kommune rengøringsgiganten 5,4 millioner kroner. Kravene stammer fra refusioner mellem parterne. Ved virksomhedsoverdragelsen betalte Aalborg Kommune stadig de ansatte løn, nemlig den forskel der var på den offentlige og den private overenskomst. Der var også refusioner angående feriepenge, og det er altså disse pengestrømme, der er strid om. - Det afgørende i Vestre Landsret er nu, om vi får ret i, at vi kan forlange pengene tilbage. Det er selvfølgelig også afgørende, om ISS kan stille sit krav, men falder begge parters krav for forældelsesfristen, kommer der ingen retssag ud af det, siger Birte Rasmussen.