Lokalpolitik

Slagsmål om støj fra DanÆrt i Asaa

Virksomhed vil ikke acceptere kommunalt påbud - møde indkaldt for at få løst problemet

ASAA: Dronninglund Kommune og ledelsen på virksomheden DanÆrt i Asaa er røget i totterne på hinanden, efter at kommunen tidligere i år udstedte et påbud til virksomheden om at nedbringe støjudslippet fra virksomheden. Ledelsen på DanÆrt kan nemlig ikke acceptere påbuddet fra kommunen, og på et møde i teknik- og miljøudvalget i denne uge blev det derfor besluttet at indkalde direktøren på og formanden for DanÆrt til et møde for at finde en løsning på problemet. - Vi må se, om vi ikke kan tale os frem til en løsning på det her, siger udvalgsformand Bendt Danielsen (Borgerlisten). Problemerne med støj fra DanÆrt opstod i sin tid, da der fra virksomhedens nabogruppe blev klaget over støjen. Støjprøver på stedet viste efterfølgende, at de gældende støjgrænser i området ganske rigtigt blev overskredet, og det var i forlængelse af dette, at teknik- og miljøudvalget i februar udstedte det omtalte påbud. Påbuddet gik på, at støj-grænserne skulle overholdes senest 15. juni i år, men Dan-Ært vendte tilbage med et nej til påbuddet og præsentationen af en anden støjrapport, hvor målingerne er foretaget under andre driftsforhold. Virksomheden vil derfor have kommunen til at anvende andre støjgrænseværdier. Der er endnu ikke sat dato på krisemødet med DanÆrt og kommunen.