EMNER

Slagteri dømt for sløset rengøring

FARSØ:En ældre mand, hvis hustru ejer et slagtehus ved Farsø, har fået en bøde på 18.000 kroner for ikke at have haft ordentlig styr på hygiejne og papirer. Hustruen gik derimod fri, hvilket fortæller sin egen historie om et lidt indviklet ejerforhold. Manden kunne kun delvist erklære sig skyldig og mente ikke, at der var specielt uhygiejnisk i slagtehuset. Det mente derimod den dyrlæge, der vidnede om forholdene, som var optegnet i en rapport, der var sagens vigtigste bevismateriale. Stedet havde tidligere fået indskærpet, at de tønder, man brugte til slagteriaffald, skulle være rene, men det var de ikke ved eftersynet. Knivene blev heller ikke fundet at være rene nok, og parret kunne heller ikke dokumentere, at de selv kontrollerede stedets hygiejne. Oven i købet var temperaturkontrollen ikke indstillet rigtigt, blev det konstateret. Endelig havde man ikke indsendt det materiale om kogalskab til myndighederne, som man var pligtig til, blev det anført. Manden kunne ikke forklare, hvorfor papirerne om kogalskab ikke var sendt, som de skulle. Han forklarede, at dokumentationen for parrets kontrol med hygiejnen fandtes på en række små, gule sedler. Hvorfor han ikke viste dem frem under inspektionen, kunne han ikke fortælle.