Brønderslev

Slagteri-købet

BRØNDERSLEV:Arne Andersen Vrå A/S overtog første juli 2004 den gamle slagterigrund fra Tulip Food Company. Pris: 11.500.000 kroner. Et nyt butiks-center, som Arne Andersen bygger, skal åbne på grunden. Det er nu blevet forsinket af en klor-forurening, der skal ryddes op, og det kommer køberen selv til at betale for. Der står godt nok i skødet, at køber og sælger skal dele udgifterne lige over, men der står også, at sælgeren, Tulip, maksimalt kan komme til at betale 200.000 kroner. Arne Andersen har allerede lagt to millioner kroner til oprydningen. Og i skødet står der også, at han ikke kan gøre noget som helst ved det: - Køber kan ikke gøre nogen krav af nogen art gældene. Det være sig i form af ophævelse af handlen, krav om erstatning eller afslag i pris. Til gengæld står der, at sælgeren skal sørge for fuldstændig fjernelse af samtlige underjordiske tanke. Der ligger stadig en olie-tank under fortovet på Algade. Ifølge Henrik Kirkegaard fra teknisk forvaltning, udgør den ingen miljørisiko.