Slagterier

Slagteri straffer svineproducent

} RANDERS: Den østjyske svineproducent, der blev afsløret i at fodre sine svin med bejdset såsæd, bliver straffet af sit slagteri, Danish Crown. Han mister retten til at opnå højeste notering, d.v.s. der trækkes 20 øre fra pr. kg i afregningerne for de leverede svin. Samtidig har bestyrelsen besluttet, at landmanden i løbet af seks måneder kan genopnå retten til højeste notering, hvis gentagne kontrolbesøg dokumenterer, at forholdene i er bragt i overensstemmelse med slagteriets etiske regelsæt, Code of Practice, og at der fremover anvendes foder, som lever op til dansk lovgivning, oplyser slagteriet. Besætningen blev lukket af myndighederne, da det blev opdaget, at landmanden havde fodret med svampebehandlet korn. Det har efterfølgende vist sig, at den pågældende andelshaver fortsatte sine ulovligheder. Derfor har Danish Crown sikret sig, at der fremover bruges færdigblandet foder leveret fra et autoriseret foderstoffirma. Danish Crown prøveslagtede i sidste uge ca. 100 svin fra landmanden og udtog prøver til analyse. Resultaterne heraf afventes fortsat. Indtil myndighederne har afgjort, hvad der skal ske med grisene, ligger de på frostlager.